Fem ledande miljöorganisationer har granskat EU-parlamentarikerna  

En minoritet av Europaparlamentets 705 ledamöter har agerat för klimat och natur under den gångna mandatperioden. Det visar en ny undersökning som genomförts av fem ledande europeiska miljöorganisationer. Resultaten ligger i linje med Naturskyddsföreningens granskning av de svenska representanterna i EU-parlamentet. Trots det allvarliga läget har en stor del av parlamentarikerna agerat för att skjuta upp konkreta miljöåtgärder, eller inte tagit i klimatkrisen alls. 

För Europas medborgare skulle en rättvis omställning till ett klimatneutralt och naturvänligt EU innebära enorma fördelar. Under de senaste fem åren har EU-parlamentet haft både makt och möjlighet att leda Europa i den riktningen. Men hur har de folkvalda parlamentsledamöterna faktiskt agerat? 

Naturskyddsföreningen har tidigare presenterat en granskning som visar svart på vitt hur de svenska EU-parlamentarikerna röstat under den gångna mandatperioden. Fem europeiska miljö- och klimatorganisationer har nu presenterat en liknande undersökning, där man granskat hur samtliga 705 ledamöter i Europaparlamentet agerat.  

Baserat på resultaten har de poängsatt och rankat både de nationella partier som finns representerade i EU, och partigrupperna i EU-parlamentet.  

EU-parlamentets miljöförsvarare och bakåtsträvare utsedda  

Resultaten i den europeiska undersökningen ligger väl i linje med resultaten i Naturskyddsföreningens undersökning.  

De partigrupper i parlamentet som röstat bäst ur klimat-och miljösynpunkt är den gröna partigruppen Greens / European Free Alliance, vänstergruppen The Left och gruppen där svenska Socialdemokraterna ingår, Progressive Alliance of Socialists and Democrats. 

Bland de riktiga bakåtsträvarna, alltså de som röstat minst miljövänligt, finns European People’s Party där svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, och European Conservatives and Reformists där Sverigedemokraterna ingår. 

Så blev betyget för partigrupperna:

I granskningen rankas även enskilda partier. Såhär blev resultatet för de svenska partierna: 

Mer detaljerade uppgifter om hur de olika parlamentarikerna, grupperna och partierna röstat hittar du här. Där går det också att bryta ner partiernas resultat till klimat, natur och föroreningar för att se hur de har röstat inom dessa områden.  

Om undersökningen
Bakom undersökningen står organisationerna, Climate Action Network Europe, European Environmental Bureau, Transport & Environment, BirdLife Europe och WWF. Naturskyddsföreningen är medlem i de tre förstnämnda nätverken. 

Ledamöternas röster i olika frågor har jämförts med de alternativ som de fem miljöorganisationerna tillsammans bedömt vara de bästa ur miljösynpunkt. Utifrån det har ledamöterna poängsatts, och delats in i klasserna miljöförsvarare, förhalare eller bakåtsträvare.  

Poängskalan löper från ett till 100, och ger ett mått på parlamentsledamöternas och partigruppernas engagemang och vilja att verka för miljö och hållbarhet.  

Vilket klimat vill du ha i EU?

Vi har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna röstat och engagerat sig i miljöfrågorna.

Valguide för klimat och natur!
Gillas av 3

Relaterat innehåll