Företagssamarbeten: Billerud

Den vitryggiga hackspetten är akut hotad och Billerud stödjer Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig Hackspett.

Naturskyddsföreningen har sedan 1990 arbetat aktivt med att rädda den vitryggiga hackspetten genom en rad olika insatser. En viktig faktor i detta arbete är samverkan med markägare och skogsbolag.  

Sedan 2016 medverkar Billerud inom Projekt Vitryggig Hackspett genom att restaurera lövskogsområden för arten. De har även stöttat bygget av avelsburar och en uppfödningslänga för avel av vitryggig hackspett på Vildriket.

Den vitryggiga hackspetten är akut hotad. Hackspettens hem, gamla lövskogar med mycket död ved, har ersatts med gran- och tallskogar. Bland annat genom att föda upp vitryggsungar som vi sedan placerar ut i välmående, restaurerade lövskogar, arbetar vi för att vitryggen på sikt återigen blir ett naturligt inslag i våra skogar. Dessa lövskogar är även betydelsefulla för en mängd övriga arter såsom insekter och andra fåglar. Billeruds bidrag är betydelsefullt för arbetet med att säkra den vitryggiga hackspettens framtid i Sverige.

Kontakt

Linda Petersson, projektledare projekt vitryggig hackspett
Telefon: 070-090 03 24
E-post: linda.petersson@naturskyddsforeningen.se

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!