Företagssamarbeten: Billerud

Den vitryggige hackspetten är akut hotad och Billerud stödjer Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig Hackspett.

Naturskyddsföreningen har sedan 1990 arbetat aktivt med att rädda den vitryggiga hackspetten genom en rad olika insatser. En viktig faktor i detta arbete är samverkan med markägare och skogsbolag.  

Sedan 2016 medverkar Billerud inom Projekt Vitryggig Hackspett genom att stödja bygget av avelsburar för den vitryggiga hackspetten och en uppfödningslänga för avel på Järvzoo. De medverkar även till restaurering av lövskogsområden för vitryggig hackspett.

Den vitryggige hackspetten är akut hotad. Hackspettens hem, lövskogar med mycket död ved, har ersatts med gran- och tallskogar. Bland annat genom att föda upp vitryggsungar som vi sedan placerar ut i välmående, återskapade lövskogar, vill vi att vitryggen på sikt återigen blir ett naturligt inslag i våra skogar. Dessa lövskogar är även betydelsefulla för en mängd övriga arter såsom insekter och fåglar. Billeruds bidrag är betydelsefullt för arbetet med att säkra det framtida beståndet av vitryggig hackspett i Sverige/landet.

Kontakt

Kristoffer Stighäll, projektledare projekt vitryggig hackspett
Telefon: 070-669 68 96
E-post: kristoffer.stighall@naturskyddsforeningen.se

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!