Företag

Ge en företagsgåva

Vi på Naturskyddsföreningen kämpar för att jorden ska vara lika fantastisk för våra barn som för oss. Och det är genom stöd från företag och privatpersoner som vi får kraft att göra skillnad. När ni ger en företagsgåva stöttar ert företag vårt arbete för en bättre värld.

Låt ditt företag göra en viktig insats för natur och miljö. Pengarna används till det ändamål för natur och miljö som bäst behöver dem just nu, vi arbetar bland annat för skogen, havet och klimatet.

Ni kan själva välja ett särskilt område att donera till genom att välja ändamål i menyn nedan. Längst ned på sidan kan ni läsa om våra olika arbetsområden.   

Har ni frågor eller vill ha direktkontakt? Kontakta Rickard Malm på rickard.malm@naturskyddsforeningen.se eller via 073-513 05 10

Steg 1 av 4

Välj ett område

Steg 2 av 4

Välj belopp

Steg 3 av 4

Fyll i era uppgifter

Steg 4 av 4

Betala via faktura

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

skog

För bevarandet av skyddsvärd skog

Naturskyddsföreningen arbetar för att bevara och restaurera värdefulla skogar. Vi verkar för en ny svensk skogspolitik för att möjliggöra omställningen mot ett hållbart och klimatanpassat skogsbruk. Våra miljöjurister granskar domstolarnas arbete för att se till att lagstiftningen följs, och vi sitter med när nya lagar och förordningar tas fram. Inom vårt arbete för skogen ingår även bevarandet av vitryggig hackspett. Den vitryggiga hackspetten är en av våra mest hotade arter och visar hur illa det är ställt med våra svenska skogar. 

Med er företagsgåva stödjer ni Naturskyddsföreningens arbete för att bevara skyddsvärd skog och för en ny, bättre skogspolitik som säkerställer skogens alla värden.  

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Hav och vatten 

Arbetet för friskare hav och vatten 

Naturskyddsföreningen har länge arbetat med ett flertal viktiga havs- och vattenfrågor. Vi har under de senaste åren haft ett stort fokus på miljövänligare vattenkraft, åtgärder mot övergödning, främjandet av ett skonsamt fiske, ökat skydd av hav och marina ekosystem, och att minska användandet av giftiga båtbottenfärger. I dagsläget jobbar vi såväl nationellt som internationellt för en hållbar användning och förvaltning av våra hav och vatten. 

morötter, morot, barnhand, jordbruk, regnjacka, odling, grönsaker, jord, barn, hand,

mat och jordbruk

Stöd arbetet för ett hållbart jordbruk  

Naturskyddsföreningen förespråkar miljökloka val av livsmedel, såsom säsongsanpassade, närodlade och ekologiska råvaror. Ett jordbruk med betande djur utan kemiska bekämpningsmedel gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar. 

Framtidens jordbruk ska försörja och mätta en växande befolkning, bidra till ett hållbart nyttjande av jordens resurser och dessutom anpassas till ett föränderligt klimat. Det är en stor utmaning som kräver nya förhållningssätt.  Vi arbetar hårt för att förändra jordbruket – både i Sverige, EU och världen. Framtiden behöver ett hållbart jordbruk. 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Klimat

Vi kämpar för klimatet 

Naturskyddsföreningens klimatarbete är omfattande och som en del av det ingår arbetet för att ställa om de ekonomiska drivkrafter som idag gynnar fossil energi och för att fasa ut dessa subventioner. Vi granskar även exportkrediter, AP-fonder och statliga bolag, som idag ofta bidrar till den fossila ekonomin i stället för att arbeta för fossilfrihet.  
För att vi ska lyckas påverka politiker och våra medmänniskor krävs omfattande resurser. Ni kan hjälpa till genom en företagsgåva.  

sjö, friluftsliv, solnedgång, utflykt, vatten, tvätta sig, rent vatten, hemester,

Miljögifter 

För en giftfri vardag 

Under många år har Naturskyddsföreningen varnat för farliga kemikalier i vår vardag och drivit på för en tuffare lagstiftning. Framför allt har vi uppmärksammat att barn är extra känsliga. Operation giftfri förskola ledde till att över 75 procent av landets kommunala förskolor rensade bort saker med kemikalier som idag är förbjudna eller bevisat farliga för hälsan. Till det tillkommer en mängd privata förskolor. Med hjälp av engagerade ideellt aktiva, föräldrar, förskolepersonal och politiker har vi fått bort mängder med farliga ämnen från den svenska förskolan.  

Just nu pågår en utvärdering av EU:s lagstiftning för material i livsmedelskontakt, och Naturskyddsföreningen är självklart med och påverkar så att lagstiftningen blir så bra som möjligt både för vår hälsa och för naturen. 

dalarna, landskap, trädtoppar, flygfoto, storslaget, rosa himmel,

Naturskyddsföreningens stödföretag

Här listar vi alla våra stödföretag.