Företag

Bli stödföretag

Världen står inför en trippelkris, med klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och spridning av miljögifter. Det handlar om dramatiska förändringar av förutsättningarna för livet på jorden. För att vända utvecklingen behöver alla bidra. 
Naturskyddsföreningen har idag över hundra stödföretag som vill bidra till ett hållbart samhälle. Var med och stöd arbetet för klimat och biologisk mångfald och bli en del av omställningen ni också.

Varför bli stödföretag?

xSq4pRD9bxE poster image

Välj vilken stödnivå som passar ert företag bäst och fyll i formuläret nedan.

Bas

Hög

Som tack för ert stöd får ni bland annat ett kommunikationspaket som ger er möjlighet att dela engagemanget.

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Naturskyddsföreningen. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas och kan läsa mer om det här.

Naturskyddsföreningens arbetsområden:

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

SKOG 

För bevarandet av skyddsvärd skog 

Naturskyddsföreningen arbetar för att bevara och restaurera värdefulla skogar. Vi verkar för en ny svensk skogspolitik för att möjliggöra omställningen mot ett hållbart och klimatanpassat skogsbruk. Våra miljöjurister granskar domstolarnas arbete för att se till att lagstiftningen följs, och vi sitter med när nya lagar och förordningar tas fram. Inom vårt arbete för skogen ingår även bevarandet av vitryggig hackspett. Den vitryggiga hackspetten är en av våra mest hotade arter och visar hur illa det är ställt med våra svenska skogar.  

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

HAV OCH VATTEN 

Arbetet för friskare hav och vatten

Naturskyddsföreningen har länge arbetat med ett flertal viktiga havs- och vattenfrågor. Vi har under de senaste åren haft ett stort fokus på miljövänligare vattenkraft, åtgärder mot övergödning, främjandet av ett skonsamt fiske, ökat skydd av hav och marina ekosystem, och att minska användandet av giftiga båtbottenfärger. I dagsläget jobbar vi såväl nationellt som internationellt för en hållbar användning och förvaltning av våra hav och vatten. 

morötter, morot, barnhand, jordbruk, regnjacka, odling, grönsaker, jord, barn, hand,

MAT OCH JORDBRUK 

Stöd arbetet för ett hållbart jordbruk

Jordbruket ska försörja och mätta en växande befolkning, bidra till ett hållbart nyttjande av jordens resurser och dessutom anpassas till ett föränderligt klimat. Det är en stor utmaning som kräver nya förhållningssätt.  

Framtidens matproduktion är beroende av friska ekosystem. Jordbruket kommer alltid medföra miljöbelastningar, men kan också bidra till att stärka den biologiska mångfalden. Övergödning och föroreningar i sjöar och hav fortsätter vara ett problem och jordbrukets klimatpåverkan är stor. Utbredd användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel bidrar till urholkning av odlingslandskapets biologiska mångfald. Därför förespråkar Naturskyddsföreningen miljökloka val av livsmedel, såsom säsongsanpassade, närodlade och ekologiska råvaror. Ett jordbruk med betande djur utan kemiska bekämpningsmedel gör landskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar.

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för att vi i framtiden ska klara av klimatförändringar och Naturskyddsföreningen arbetar hårt för att förändra jordbruket – både i Sverige, EU och världen. Framtiden behöver ett hållbart jordbruk.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

KLIMAT 

Vi kämpar för klimatet 

Naturskyddsföreningens klimatarbete är omfattande och som en del av det ingår arbetet för att ställa om de ekonomiska drivkrafter som idag gynnar fossil energi och för att fasa ut dessa subventioner. Vi granskar även exportkrediter, AP-fonder och statliga bolag, som idag ofta bidrar till den fossila ekonomin i stället för att arbeta för fossilfrihet.   
För att vi ska lyckas påverka politiker och våra medmänniskor krävs omfattande resurser. 

sjö, friluftsliv, solnedgång, utflykt, vatten, tvätta sig, rent vatten, hemester,

MILJÖGIFTER 

För en giftfri vardag 

Under många år har Naturskyddsföreningen varnat för farliga kemikalier i vår vardag och drivit på för en tuffare lagstiftning. Framför allt har vi uppmärksammat att barn är extra känsliga. Operation giftfri förskola ledde till att över 75 procent av landets kommunala förskolor rensade bort saker med kemikalier som idag är förbjudna eller bevisat farliga för hälsan. Till det tillkommer en mängd privata förskolor. Med hjälp av engagerade ideellt aktiva, föräldrar, förskolepersonal och politiker har vi fått bort mängder med farliga ämnen från den svenska förskolan.   
 
Just nu pågår en utvärdering av EU:s lagstiftning för material i livsmedelskontakt, och Naturskyddsföreningen är självklart med och påverkar så att lagstiftningen blir så bra som möjligt både för vår hälsa och för naturen.