Företag

Bli samarbetspartner

Naturskyddsföreningen söker strategiska samarbeten för att lösa dagens och framtidens utmaningar. Vill ni också bli vår samarbetspartner?

Vi samarbetar med en rad olika organisationer, däribland föreningar och företag, i syfte att sprida intresse för naturen och uppnå ökad miljönytta.

Målen för våra samarbeten är bland annat att engagera fler människor för natur, miljö och hållbar utveckling, öka kännedomen om – och söka stöd för – vår verksamhet och våra mål, sprida kunskap inom våra verksamhetsområden samt verka för konkreta miljöåtgärder. Samverkan med andra är ett viktigt samspel och lärande där vi påverkar och påverkas.

Vill ni också bli samarbetspartner?

Hör av er till Caroline Goetze ansvarig för företagssamarbeten på 08-702 65 97 eller via e-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se  

Kvinna, grönsaker, grönsaksland, odling, odlingslandskap, odlingar,

Mer om vårt arbete

Naturskyddsföreningen arbetar för att påverka makthavare inom politik, näringsliv och offentlig sektor i Sverige, EU och globalt. Vi identifierar problem och föreslår lösningar, granskar och bygger strategiska allianser. Vi möter och samtalar med politiker, företagsledare och tjänstemän.

Makthavarnas beslut och handlingar i dag är helt avgörande för om vi lyckas skydda livet på vår planet i morgon. De politiska besluten ska sätta miljövänliga spelregler för samhället för att gynna en livskraftig natur. Företag och offentliga aktörer ska följa lagar och regler, men även gå före och visa vägen.

Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna!

Våra företagssamarbeten:

Tidigare samarbeten:

Samarbeten med stiftelser:

Vi är förmånstagare för:

Tackannons Företag 2022

Stort tack till 2021 års samarbetspartners, stödföretag och givare!