Företag

Bli samarbetspartner

Naturskyddsföreningen söker strategiska samarbeten för att lösa dagens och framtidens utmaningar. Vill ni också bli vår samarbetspartner?

Vi samarbetar med en rad olika organisationer, däribland föreningar och företag, i syfte att sprida intresse för naturen och uppnå ökad miljönytta.

Målen för våra samarbeten är bland annat att engagera fler människor för natur, miljö och hållbar utveckling, öka kännedomen om – och söka stöd för – vår verksamhet och våra mål, sprida kunskap inom våra verksamhetsområden samt verka för konkreta miljöåtgärder. Samverkan med andra är ett viktigt samspel och lärande där vi påverkar och påverkas.

Vill ni också bli samarbetspartner?

Hör av er till Caroline Goetze ansvarig för företagssamarbeten på 08-702 65 97 eller via e-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se  

Kvinna, grönsaker, grönsaksland, odling, odlingslandskap, odlingar,

Mer om vårt arbete

Naturskyddsföreningen arbetar för att påverka makthavare inom politik, näringsliv och offentlig sektor i Sverige, EU och globalt. Vi identifierar problem och föreslår lösningar, granskar och bygger strategiska allianser. Vi möter och samtalar med politiker, företagsledare och tjänstemän.

Makthavarnas beslut och handlingar i dag är helt avgörande för om vi lyckas skydda livet på vår planet i morgon. De politiska besluten ska sätta miljövänliga spelregler för samhället för att gynna en livskraftig natur. Företag och offentliga aktörer ska följa lagar och regler, men även gå före och visa vägen.

Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna!

Våra företagssamarbeten:

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Kaminsky arkitektur.

Kaminsky arkitektur

Naturskyddsföreningen inleder ett långsiktigt samarbete med Kaminsky arkitektur från 2019. Arkitektkontoret har renoverat föreningens huvudkontor med målet att skapa Sveriges mest hållbara kontor.

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Instalco. Förebyggande mot läkemedelsrester i vatten.

Instalco

Naturskyddsföreningen ingår i ett samarbete med Instalco 2021–2023. Stödet används till att värna om och bevara Östersjön och våra andra livsviktiga vatten i Sverige.

Way out West

Naturskyddsföreningen inledde 2014 ett långsiktigt samarbete med Luger som arrangerar musikfestivalen Way Out West. Samarbetet inkluderar allt från att utbilda personal till att bedriva opinion för en offensivare miljöpolitik.

Skeppsbro Bageri

Naturskyddsföreningen samarbetar med Skeppsbro Bageri kopplat till ekologiskt jordbruk.

tidningen bamse har i samarbete med operation: rädda bina ett nummer som lyfter biologisk mångfald

Story House Egmont

Story House Egmont samarbetar med Naturskyddsföreningen i Operation: Rädda bina – för Bamse förstår att vi ska vara rädda om våra små vänner!

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Smakis. Samarbete i bland annat Operation: Rädda bina

Smakis

Smakis har produkter med sociala och ekologiska budskap på utsidan och ett innehåll som är både eko och har mindre tillsatt socker.

puff, billerudkorsnäs

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs stödjer Projekt Vitryggig Hackspett genom bland annat restaurering av skogar för den akut hotade vitryggiga hackspetten.

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Skåvsjöholm. Samarbete kring Östersjön

Skåvsjöholm

Skåvsjöholm var en av de första i sitt slag att bli Svanen-märkt. Nu ingår företaget ett samarbete med Naturskyddsföreningen där havet står i fokus.

Skjutsgruppen

Tillsammans med Skjutsgruppen, Friluftsfrämjandet och flera andra aktörer tar vi fram en plattform för samåkning. Målet är minskade utsläpp av växthusgaser och en beteendeförändring där vi minskar utsläpp från persontransporter genom mer samåkning.

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med MIG. Frågespelet MIG-EKO

MIG

Frågespelet MIG har lanserat ett Eko-MIG i samarbete med Naturskyddsföreningen och WWF. Målet är att på ett roligt och underhållande sätt öka den allmänna kunskapen om miljö och klimat.

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Tekniska museet. Zero City

Tekniska museet

Naturskyddsföreningen samarbetar med Tekniska museet kopplat till utställningen Zero City.

Tidigare samarbeten:

Runåbergs Fröer

Runåbergs Fröer samarbetar med Naturskyddsföreningen och har tagit fram ekologiska fröpåsar till Operation: Rädda bina.

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Ikea. Samarbete i bland annat skolprojekt

Ikea

Ikea samarbetar för en ökad miljönytta och kunskapsutbyte. Vårt samarbete innefattar alla våra sakområden samt skolprogrammet Operation: Omställning.

Bokmässan

Naturskyddsföreningen samarbetar med Bokmässan kopplat till kampanjen Hope Signs.

puff, gotaloppet

Gotaloppet

Gotaloppet och Naturskyddsföreningen i partnerskap för att öka intresset för naturen.

Emil Jensens cykelturné i samarbete med Naturskyddsföreningen

Emil Jensen

Artisten och Naturskyddsföreningens hedersmedlem Emil Jensen har sommaren 2022 bjudit in till samarbete kring cykelturnén ”Än susar skogen”.

Företagssamarbete, samarbetspartner, företag, insamling, marknad, samarbete, Cervera

Cervera

Naturskyddsföreningen ingick 2018-2020 samarbete med Cervera. Fokus låg på arbetet mot miljögifter.

ICA Stiftelsen

Naturskyddsföreningen och ICA Stiftelsen samarbetade under 2021 inom ramen för kampanjen Operation: Rädda bina med målsättningen är att bidra till starkare biologisk mångfald.

Företagssamarbete, samarbetspartner, företag, insamling, marknad, samarbete, Lagerhaus

Lagerhaus

Naturskyddsföreningen hade 2019 ett samarbete med Lagerhaus som syftade till att minska mängden plastpåsar. Lagerhaus tog 1 juni 2017-2019 betalt för alla påsar och donerade en del av överskottet till Naturskyddsföreningen.

Företagssamarbete, samarbetspartner, företag, insamling, marknad, samarbete, Apotek hjärtat

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat ingick samarbete med Naturskyddsföreningen 2017-2018 för att minska sin miljöpåverkan.

Företagssamarbete, samarbetspartner, företag, insamling, marknad, samarbete, MQ, Joy,

MQ och JOY

Naturskyddsföreningen samarbetade 2017-2020 med MQ och JOY. Butikerna började från och med 1 juni 2017 att ta betalt för plastkassarna i butik och hela överskottet gick till Naturskyddsföreningens miljöarbete.

Företagssamarbete, samarbetspartner, företag, insamling, marknad, samarbete, Hemköp

Hemköp

2017 började Hemköp erbjuda pantbara påsar. Intäkterna från initiativet användes till att 2018-2020 stötta Naturskyddsföreningens projekt På Djupet, som fokuserade på att lyfta hur våra hav mår.

Samarbeten med stiftelser:

Skansen, Hazeliusporten, samarbete, företag,

Skansen

Skansen samarbetar med SM i fågelholk och anordnar en presskonferens i samband med det årliga eventet.

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar för att förstärka och utveckla populationen av vitryggig hackspett i Uppsala län, särskilt vid nedre Dalälven.

Peregrine falcon, Falco peregrinus flying, Swedish Lapland, SwedenBeskuren från Resource ID31626.

Nordens ark

Nordens Ark är med och räddar pilgrimsfalkar och vitryggig hackspettar genom avel och genom att sprida kunskap om biologisk mångfald.

Vi är förmånstagare för:

GoodCause

GodEl drivs helt utan privat vinstintresse och delar ut vinsten till välgörenhet enligt kundernas val, vilket inkluderar Naturskyddsföreningen.

PostkodLotteriet

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet, vars överskott fördelas till ideella organisationer.

Företagssamarbete, Swedbank Robur Humanfond

Swedbank Robur Humanfond

När du sparar i Swedbank Robur Humanfond går 2 procent av fondförmögenheten till välgörenhet.

Stringhylla med keramiklejon

Tradera

Genom sin digitala marknadsplats gör Tradera det möjligt för företag och privatpersoner att sälja sina använda produkter till förmån för Naturskyddsföreningen. En dubbel vinst för miljön!

Ert stöd ger oss kraft att förändra!

Under året som gått är det många företag som valt att stötta Naturskyddsföreningen och arbetet för en hållbar framtid.
Till er vill vi rikta ett stort tack!