Företag

Bli samarbetspartner

Naturskyddsföreningen söker strategiska samarbeten för att lösa dagens och framtidens utmaningar. Vill ni också bli vår samarbetspartner?

Vi samarbetar med en rad olika organisationer, däribland föreningar och företag, i syfte att sprida intresse för naturen och uppnå ökad miljönytta.

Målen för våra samarbeten är bland annat att engagera fler människor för natur, miljö och hållbar utveckling, öka kännedomen om – och söka stöd för – vår verksamhet och våra mål, sprida kunskap inom våra verksamhetsområden samt verka för konkreta miljöåtgärder. Samverkan med andra är ett viktigt samspel och lärande där vi påverkar och påverkas.

Vill ni också bli samarbetspartner?

Hör av er till Caroline Goetze ansvarig för företagssamarbeten på 08-702 65 97 eller via e-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se  

Kvinna, grönsaker, grönsaksland, odling, odlingslandskap, odlingar,

Mer om vårt arbete

Naturskyddsföreningen arbetar för att påverka makthavare inom politik, näringsliv och offentlig sektor i Sverige, EU och globalt. Vi identifierar problem och föreslår lösningar, granskar och bygger strategiska allianser. Vi möter och samtalar med politiker, företagsledare och tjänstemän.

Makthavarnas beslut och handlingar i dag är helt avgörande för om vi lyckas skydda livet på vår planet i morgon. De politiska besluten ska sätta miljövänliga spelregler för samhället för att gynna en livskraftig natur. Företag och offentliga aktörer ska följa lagar och regler, men även gå före och visa vägen.

Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna!

Våra företagssamarbeten:

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Kaminsky arkitektur.

Kaminsky arkitektur

Naturskyddsföreningen inleder ett långsiktigt samarbete med Kaminsky arkitektur från 2019. Arkitektkontoret har renoverat föreningens huvudkontor med målet att skapa Sveriges mest hållbara kontor.

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Instalco. Förebyggande mot läkemedelsrester i vatten.

Instalco

Naturskyddsföreningen ingår i ett samarbete med Instalco 2021–2023. Stödet används till att värna om och bevara Östersjön och våra andra livsviktiga vatten i Sverige.

Way out West

Naturskyddsföreningen inledde 2014 ett långsiktigt samarbete med Luger som arrangerar musikfestivalen Way Out West. Samarbetet inkluderar allt från att utbilda personal till att bedriva opinion för en offensivare miljöpolitik.

Skeppsbro Bageri

Naturskyddsföreningen samarbetar med Skeppsbro Bageri kopplat till ekologiskt jordbruk.

tidningen bamse har i samarbete med operation: rädda bina ett nummer som lyfter biologisk mångfald

Story House Egmont

Story House Egmont samarbetar med Naturskyddsföreningen i Operation: Rädda bina – för Bamse förstår att vi ska vara rädda om våra små vänner!

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Smakis. Samarbete i bland annat Operation: Rädda bina

Smakis

Smakis har produkter med sociala och ekologiska budskap på utsidan och ett innehåll som är både eko och har mindre tillsatt socker.

Billerud

Billerud stödjer Projekt Vitryggig Hackspett genom bland annat restaurering av skogar för den akut hotade vitryggiga hackspetten.

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Skåvsjöholm. Samarbete kring Östersjön

Skåvsjöholm

Skåvsjöholm var en av de första i sitt slag att bli Svanen-märkt. Nu ingår företaget ett samarbete med Naturskyddsföreningen där havet står i fokus.

Skjutsgruppen

Tillsammans med Skjutsgruppen, Friluftsfrämjandet och flera andra aktörer tar vi fram en plattform för samåkning. Målet är minskade utsläpp av växthusgaser och en beteendeförändring där vi minskar utsläpp från persontransporter genom mer samåkning.

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med MIG. Frågespelet MIG-EKO

MIG

Frågespelet MIG har lanserat ett Eko-MIG i samarbete med Naturskyddsföreningen och WWF. Målet är att på ett roligt och underhållande sätt öka den allmänna kunskapen om miljö och klimat.

Naturskyddsföreningens företagssamarbete med Tekniska museet. Zero City

Tekniska museet

Naturskyddsföreningen samarbetar med Tekniska museet kopplat till utställningen Zero City.

Ocean Outdoor

Naturskyddsföreningen ingår samarbete med Ocean Outdoor under 2023. Samarbetet innebär att Naturskyddsföreningen får synlighet på de ytor som Ocean Outdoor förfogar över, till exempel tågstationer, köpcenter och muralmålningar.

Blocket

Naturskyddsföreningen samarbetar med blocket i framtagandet av rapporterna Andra hand i första hand och Bästa Bohaget vilka belyser de klimatmässiga avtryck som kan undvikas genom att köpa begagnat.

Nordiska Trädgårdar

Naturskyddsföreningen samarbetar med Nordiska trädgårdar kopplat till SM i fågelholk. Nordiska Trädgårdar är ett evenemang anordnat av Stockholmsmässan vilka Naturskyddsföreningen samarbetat med sedan 2008.

Houdini

Samarbetet mellan Naturskyddsföreningen och Houdini började 2018. Inledningsvis med att Houdini tillhandahöll hållbara, funktionella och representativa kläder till Naturskyddsföreningens värvare. En relation som därefter vuxit vidare och fördjupats.

Samarbeten med stiftelser:

Skansen, Hazeliusporten, samarbete, företag,

Skansen

Skansen samarbetar med SM i fågelholk och anordnar en presskonferens i samband med det årliga eventet.

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen arbetar för att förstärka och utveckla populationen av vitryggig hackspett i Uppsala län, särskilt vid nedre Dalälven.

Peregrine falcon, Falco peregrinus flying, Swedish Lapland, SwedenBeskuren från Resource ID31626.

Nordens ark

Nordens Ark är med och räddar pilgrimsfalkar och vitryggig hackspettar genom avel och genom att sprida kunskap om biologisk mångfald.

Vi är förmånstagare för:

GoodCause

GodEl drivs helt utan privat vinstintresse och delar ut vinsten till välgörenhet enligt kundernas val, vilket inkluderar Naturskyddsföreningen.

PostkodLotteriet

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet, vars överskott fördelas till ideella organisationer.

Företagssamarbete, Swedbank Robur Humanfond

Swedbank Robur Humanfond

När du sparar i Swedbank Robur Humanfond går 2 procent av fondförmögenheten till välgörenhet.

Stringhylla med keramiklejon

Tradera

Genom sin digitala marknadsplats gör Tradera det möjligt för företag och privatpersoner att sälja sina använda produkter till förmån för Naturskyddsföreningen. En dubbel vinst för miljön!

Ert stöd ger oss kraft att förändra!

Under året som gått är det många företag som valt att stötta Naturskyddsföreningen och arbetet för en hållbar framtid.
Till er vill vi rikta ett stort tack!