Företagssamarbeten: Kaminsky arkitektur

Naturskyddsföreningen inledde ett långsiktigt samarbete med Kaminsky arkitektur 2019. Arkitektkontoret har renoverat föreningens huvudkontor med målet att skapa Sveriges mest hållbara kontor.

Sedan 2014 har Kaminsky arkitektur varit ett stödföretag för Naturskyddsföreningen. 2019 inleddes ett djupare samarbete där Kaminsky arkitektur har renoverat Naturskyddsföreningens rikskansli. Lokalerna ligger i en äldre industribyggnad på Åsögatan på Södermalm i Stockholm. I början på 2022 stod kansliet klart för inflyttning.

– Vi har under flera år varit stödföretag för Naturskyddsföreningen och förra året väcktes tanken hos oss att bidra med mer än bara att skänka pengar. Vi tog då kontakt med Naturskyddsföreningen för att höra om deras behov. Resultatet ser vi i dag när vi påbörjar arbetet med renoveringen. Samarbetet känns som klippt och skuret för oss eftersom hållbarhet är en grundläggande pelare i vår verksamhet, säger Joakim Kaminsky, arkitekt och delägare, Kaminsky arkitektur. Tillsammans har vi skapat ett hållbart kontor i vilket besökaren ska känna inspiration av att vara en del av Naturskyddsföreningens positiva framtidsvision om ett hållbart samhälle.

Reversibla lösningar

Genom renoveringen har vi haft målet att skapa ett kontor som både är socialt och ekologiskt hållbart. För att uppnå detta har Kaminsky arkitektur bland annat arbetat med återbruk av äldre material och möbler. Under arbetet användes även organiska samt lokalt producerade och giftfria material. Renoveringen innefattar även reversibla lösningar så att framtida förändringar kan ske med minimal rivning.

– Det har varit mycket spännande att tillsammans med Kaminsky arkitektur undersöka hur framtidens hållbara arbetsplats kan se ut. Resultatet hoppas vi förstås också ska kunna inspirera andra, säger Måns Lagerlöf, kanslichef, Naturskyddsföreningen.

Pressmeddelande om samarbetet finner du här

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Gillas av 1