Företagssamarbeten: Skåvsjöholm

Skåvsjöholm är en populär konferensanläggning, vackert beläget i Stockholms skärgård. Anläggningen var en av de första i sitt slag att bli Svanen-märkt. Nu ingår företaget ett samarbete med Naturskyddsföreningen där havet står i fokus.

Skåvsjöholm har länge arbetat aktivt och brett för att minska sin miljöpåverkan. Med tanke på läget så har förstås det omgivande vattnet en särskild plats i deras hjärta. När Skåvsjöholm och Naturskyddsföreningen inledde ett samarbete under hösten 2016 var det därför naturligt att fokusera på Östersjön. 

Östersjön är ett väldigt känsligt hav, eftersom det är nästan helt avskilt. Det har bland annat gjort att skadliga kemikalier ansamlats i ovanligt höga halter. Skåvsjöholm bidrar till att rädda Östersjön genom att skänka 10 kronor per gästnatt till Naturskyddsföreningen. Dessutom kommer de att berätta för sina gäster om det viktiga miljöarbetet och på så sätt bidra till en attitydförändring.

– Skåvsjöholm är beläget vid en vacker havsvik och Östersjöns mående är viktigt både för oss och våra gäster. När vi diskuterade hur vi skulle kunna stödja arbetet med att rädda Östersjön blev det självklara valet att stödja Naturskyddsföreningen och deras arbete med detta, berättar vd Thomas Olors.

Genom tillskottet - som beräknas bli ungefär 100 000 kronor per år - kan Naturskyddsföreningen arbeta ännu hårdare med havs- och vattenfrågor. Vi arbetar bland annat för ett mer hållbart jordbruk (i synnerhet nära kusten), miljöavgifter för vissa fartyg och fiskestopp för hotade bestånd. 

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!