Företagssamarbeten: Skåvsjöholm

Skåvsjöholm är en populär konferensanläggning, vackert beläget i Stockholms skärgård. Anläggningen var en av de första i sitt slag att bli Svanen-märkt. I samarbetet med Naturskyddsföreningen sedan 2016 står havet och i synnerhet Östersjön i fokus.

Skåvsjöholm har länge arbetat aktivt och brett för att minska sin miljöpåverkan. Med tanke på läget så har förstås det omgivande vattnet en särskild plats i deras hjärta. När Skåvsjöholm och Naturskyddsföreningen inledde ett samarbete under hösten 2016 var det därför naturligt att fokusera på Östersjön. 

Östersjön är ett mycket känsligt hav, eftersom det är nästan helt avskilt. Det har bland annat gjort att skadliga kemikalier ansamlats i ovanligt höga halter. Skåvsjöholm har tagit fram en stående utställning om havet som berättar om Östersjön för sina gäster och med det hoppas bidra till en attitydförändring.

– Skåvsjöholm är beläget vid en vacker havsvik och Östersjöns mående är viktigt både för oss och våra gäster. När vi diskuterade hur vi skulle kunna stödja arbetet med att rädda Östersjön blev det självklara valet att stödja Naturskyddsföreningen och deras arbete med detta, berättar vd Thomas Olors.

Genom tillskottet – som beräknas bli ungefär 100 000 kronor per år – kan Naturskyddsföreningen arbeta ännu hårdare med havs- och vattenfrågor. Föreningen arbetar bland annat för ett mer hållbart jordbruk (i synnerhet nära kusten), miljöavgifter för vissa fartyg och fiskestopp för hotade bestånd. 

Kontakt

Linnéa Grahn, projektledare företagssamarbeten
Telefon: 08-702 63 13
E-post: linnea.grahn@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!