Företagssamarbeten: Skåvsjöholm

Skåvsjöholm är en fantastisk konferensanläggning, vackert belägen i Stockholms skärgård. Anläggningen var en av de första i sitt slag att bli Svanen-märkt. I samarbetet med Naturskyddsföreningen sedan 2016 står havet och i synnerhet Östersjön i fokus.

Skåvsjöholm har länge arbetat aktivt och brett för att minska sin miljöpåverkan. Med tanke på läget så har förstås det omgivande vattnet en särskild plats i deras hjärta. När Skåvsjöholm och Naturskyddsföreningen inledde samarbetet under hösten 2016 var det därför naturligt att fokusera på Östersjön. 

Östersjön är ett mycket känsligt hav, eftersom det är nästan helt avskilt. Det har bland annat gjort att skadliga kemikalier ansamlats i ovanligt höga halter. Skåvsjöholm har tagit fram en stående utställning om havet som berättar om Östersjön för sina gäster och med det hoppas bidra till en attitydförändring.

Genom tillskottet – som beräknas bli ungefär 100 000 kronor per år – kan Naturskyddsföreningen arbeta ännu hårdare med havs- och vattenfrågor. Föreningen arbetar bland annat för ett mer hållbart jordbruk (i synnerhet nära kusten), miljöavgifter för vissa fartyg och fiskestopp för hotade bestånd. 

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företagssamarbeten
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!