Företagssamarbeten: Skjutsgruppen

Tillsammans med Skjutsgruppen, Friluftsfrämjandet och flera andra aktörer tar vi fram en plattform för samåkning. Målet är minskade utsläpp av växthusgaser och en beteendeförändring där vi minskar utsläpp från persontransporter genom mer samåkning.

Under våren 2023 kommer Naturskyddsföreningens medlemmar att testa plattformen, som kommer att finnas på vårt medlemsforum Naturkontakt.

Projektet finansieras av Vinnova.

Läs mer om projektet hos Skjutsgruppen eller hos Vinnova.

För mer information, kontakta andreas.drufva@naturskyddsforeningen.se.

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg