Förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog

Naturskyddsföreningens yttrande över förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 20XX:XX) om förebyggande av växtskadegörare för skydd av skog.

  • Naturskyddsföreningen motsätter sig att undantaget för högstubbar slopas i föreskrifterna. Död ved är en bristvara i skogslandskapet och av stor betydelse för biologisk mångfald. Även om det generella undantaget kan utnyttjas för att lämna högstubbar, menar Naturskyddsföreningen att det särskilda undantaget utgör en viktig och tydlig signal.
mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll