Framtiden för Jokkmokk finns i bevarad natur – inte i en gruva

I Gállok (Kallak) väster om Jokkmokk vill ett brittiskt bolag öppna en omstridd gruva för järnmalm. Planerna på en gruva i Gállok hotar både renskötseln och den biologiska mångfalden. 2018 skrev vi till regeringen för att stoppa gruvan, som hotar ett världsarv.   

Jokkmokkskretsen, Norrbottens Naturskyddsförening och riksorganisationen skrev ett gemensamt brev till förre näringsminister Mikael Damberg 2018. I brevet pekar man på att en gruva i Gallok utanför Jokkmokk skulle förstöra för renskötseln, skada den biologiska mångfalden och hota vattnet i Lilla Lule älv. 

Samernas kultur och livsvillkor, rent vatten och levande skogar lyfts fram i brevet som argument mot en gruva. Stora samhällskostnader blir följden eftersom infrastrukturen som behövs för transporterna i stort sett saknas. Arbetstillfällena brukar framhållas som argument av gruvförespråkarna men dessa är inte tillräckligt långsiktiga, menar brevskrivarna. Dessutom hotar gruvan befintliga arbetstillfällen inom renskötsel och turism. 

Hot mot ett världsarv – Laponia 

Länsstyrelsen har sagt nej, svenska Unescorådet har varnat för att det unika området Laponia kan förlora sin status som världsarv och samerna i området är kategoriskt emot. Trots detta har regeringen givit tillstånd till bearbetningskoncession, vilket innebär att gruvbolaget kan gå vidare med miljöprövning för att starta gruvan.

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll