Fyra av tio vill flyga mindre efter pandemin

Under coronapandemin har antalet flygresor minskat dramatiskt. En Sifoundersökning som Naturskyddsföreningen har beställt visar att många vill välja bort flyget även i framtiden – fyra av tio vill flyga mindre efter pandemin.

Coronapandemin har påverkat flyget dramatiskt. Under mars 2021 minskade inrikesflyget med 60 procent jämfört med samma månad 2019. Resorna med utrikesflyg var under samma period 78 procent färre. Det enligt statistik från Trafikanalys.

Många ställer sig nu frågan hur resandet kommer se ut när coronapandemin släppt greppet. En Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Naturskyddsföreningen visar att:

  • Hela fyra av tio (39 procent) vill flyga mindre efter pandemin än vad de gjorde innan.
  • Endast en av fem (17 procent) uppger att de vill flyga mer.

Minskad efterfrågan på flygresor är goda nyheter för klimatet och kommer att underlätta den avveckling av flera överflödiga flygplatser som nu diskuteras.

Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes under perioden 19–22 mars 2021 i form av en webbaserad undersökning och bygger på 1 124 intervjuer bland svenska allmänheten. Frågeställningarna var:

”Ta ställning till följande påstående om ditt liv efter coronapandemin jämfört med före pandemin: Jag vill resa med flyg: mycket mer, lika mycket, något mer, något mindre, mycket mindre, vet ej.”

Så tycker Naturskyddsföreningen om flyget

Flyget är en av de enskilda aktiviteter som släpper ut allra mest växthusgaser. Trots det subventioneras det med flera miljarder varje år. Flyget är befriat från både energi- och koldioxidskatt. Det här gör att flyget inte på långa vägar står för sina miljökostnader. Regeringen behöver sluta subventionera flyget och istället satsa på hållbara alternativ som tåg. Konsumenterna har dessutom rätt att veta. Regeringen: hur går det med förslaget till klimatdeklarerade långresor som ni lovat?

Läs mer om flyget

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1