Förmånstagare: GoodCause

Stiftelsen GoodCause grundades med syftet att driva bolag som skänker all avkastning till välgörenhet.

Stiftelsen GoodCause grundades med syfte att driva bolag som skänker all avkastning till välgörenhet. Visionen är att Stiftelsen GoodCause ska äga och driva flera bolag med samma grundkoncept; enkla, ärliga och prisvärda produkter och tjänster. Naturskyddsföreningen är förmånstagare för GodEl och GodDryck.

GodEl startades 2005 och har sedan start genererat 51 miljoner till välgörenhet. Naturskyddsföreningen har mottagit 4,5 miljoner kr sedan vi blev välgörenhetspartner 2009. Det är vi väldigt glada och tacksamma för!

Pengarna går till vårt arbete med klimat, energi och transporter och bidrar till att Sverige ska nå nära nollutsläpp senast 2030. Arbetet inriktas bland annat på frågor om hur vi kan rusta upp och energieffektivisera våra lokaler och bostäder, göra det billigare för privatpersoner att producera egen förnybar el och för att kollektivtrafiken och cykelbanorna ska byggas ut. Vi tar fram förslag på åtgärder och styrmedel för att nå målet och arbetar med politisk påverkan och opinionsbildning för att driva igenom våra förslag. www.godel.se

GodDryck startades 2015. GodDryck säljer alkoholfria ekologiska drycker till mat och fest. Precis som för systerbolaget GodEl går vinsten till välgörande ändamål.
www.goddryck.se

Bli först att gilla!