Hur hänger skolan med i omställningen? (2024)

I rapporten ”Hur hänger skolan med i omställningen? Lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner” ställer vi oss frågan om skolan hänger med i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi har undersökt hur kommunerna ser på sitt ansvar att elever i grundskolan ska få den utbildning för hållbar utveckling som de har rätt till.

Uppdraget att utbilda för hållbar utveckling är tydligt i grundskolans läroplan, både som ett övergripande perspektiv och i de ämnesrelaterade kursplanerna. Att det är fastslaget i skolans nationella styrdokument är dock ingen garanti för att det genomförs i praktiken.

Därför undersöker Naturskyddsföreningen för tredje gången hur kommunerna stödjer skolornas arbete gällande lärande för hållbar utveckling.

Här hittar du våra tidigare rapporter om hållbar utveckling i skolan:

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll