Jakttiderna angår fler än jägarna

Regeringen har nyligen beslutat om nya jakttider. Regeringsbeslutet tycks vara en kompromiss där olika intressen ställts emot varandra. Att korta jakttiden för ripor är positivt, men när det gäller de nya jakttiderna för vårjakt på råbock och fortsatt jakt på ejder är vi kritiska, skriver representanter för Naturskyddsföreningen och Birdlife Sverige i Altinget.

Jakttiden på ripor har kortats med upp till en månad, och jakten ska nu sluta 15 februari i stället för den 15 mars. Beslutet har retat upp Jägareförbundet och även riksdagsledamöterna Peter Helander (C) och Kjell-Arne Ottosson (KD) som krävt svar från landsbygdsministern på varför jakttiden kortats.

Vårvinterjakten på ripa strider mot en av de viktigaste principerna för en biologiskt hållbar jakt, det vill säga att jakt inte ska riktas mot individer som strax ska reproducera sig. Det är därför märkligt att representanter för jaktintressen blir upprörda över en tidigareläggning av jakttiden.

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll