Naturvårdsanpassad skötsel av vägkanter

Naturvårdsanpassad skötsel av vägkanter beskriver olika skötselmetoder men också hur man kan restaurera vägkanter, förenkla skötseln och ger förslag på olika sätt att tillvarata växtresterna.

Den här skriften vänder sig i första hand till enskilda markägare och mindre och medelstora aktörer som vägföreningar och mindre entreprenörer. Men kan också användas av större entreprenörer och kommuner som arbetar med skötsel av vägkanter.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll