Nu tar vi strid mot strömmingsfisket

Strömmingsfisket i Östersjön måste stoppas omedelbart om beståndet ska kunna återhämta sig. Trots det allvarliga läget valde EU:s fiskeministrar i höstas att fortsätta tillåta fisket.

Nu begär den ideella organisationen Coalition Clean Baltic att ministerrådets beslut om fisket granskas. Samtidigt överklagar Naturskyddsföreningen Havs- och vattenmyndighetens beslut om fördelningen av de svenska fiskekvoterna. Det skriver Naturskyddsföreningen och CCB i en debattartikel i Aftonbladet.

Östersjön är vårt gemensamma innanhav som under lång tid försett oss med både mat och naturupplevelser.

Naturskyddsföreningen kräver att regeringen:

  • Kontrollerar att all fisk som fångas tas om hand, med hjälp av till exempel kameraövervakning.
  • Följer de vetenskapliga rekommendationerna kring fiskekvoter.
  • Inför ett bestående trålförbud, åtminstone ut till den svenska territorialgränsen
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll