Öppet brev: Dags att följa det vetenskapliga rådet för europeisk ål

Den 4:e november 2021 meddelade Internationella havsforskningsrådet (ICES) sitt vetenskapliga råd för fiske av europeisk ål under 2022. Rådet är nollkvot i alla livsmiljöer och för alla typer av fiske, inklusive fiske av glasål för utsättningar och vattenbruk.

Naturskyddsföreningen uppmanar Sverige att följa det vetenskapliga rådet och införa åtgärder för att freda ålen.

Läs mer: Öppet brev till ledamöter i Miljö-och jordbruksutskottet, landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll