Öppet brev till von der Leyen: Skynda på processen med HREDD

EU-kommissionens lagförslag för att säkerställa att företag tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, även utomlands, är uppskjutet för tredje gången. Tillsammans med flera andra organisationer uppmanar Naturskyddsföreningen Ursula von der Leyen att skynda på processen med HREDD samt öka transparensen.

Naturskyddsföreningen har idag (8 december 2021) tillsammans med flera andra organisationer skickat ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Detta med anledning av att lagförslaget Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD) skjutits fram för tredje gången.

Lagförslaget syftar till att säkerställa att företag tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, även utomlands. Detta kommer att säkerställa lika villkor för alla företag, ge en gemensam rättslig ram för att erkänna företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter och miljö genom hela sina värdekedjor, samtidigt som offrens tillgång till rättvisa förbättras.

En EU-omfattande lagstiftning kan göra stor skillnad för många miljöförsvarare världen över som står upp mot en ohållbar exploatering av naturresurser.

Närbild på äldre man i fjäderkrona. Sätt ljuset på världens miljöförsvarare

Sätt ljuset på miljöförsvararna!

Ingen ska behöva hotas eller dödas för att de skyddar miljön. Nu kräver vi lagar som skyddar miljöförsvarare!

Engagera dig!
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll