Över 15 000 personer vill stoppa överfisket

Vi är många som vill se en förändring för att rädda haven. I kampanjen ”Stoppa överfisket” har över 15 000 personer skrivit under vårt upprop för att ställa om fisket. Naturskyddsföreningen uppmanar Sverige att ta på sig ledartröjan och agera!

För att ge haven och fiskbestånden en chans till återhämtning, liksom minska ojämställdhet, hunger och fattigdom i världen, krävs en radikal omställning av fisket. Vi vill att Sverige, både på hemmaplan, inom EU, och globalt agerar kraftfullt för att vända utvecklingen. Som en viktig del i detta hoppas vi att Sverige kommer att driva på för en EU och internationell politik som stödjer utvecklingen av ett skonsamt småskaligt fiske. Beslutsfattare bär det yttersta ansvaret för utvecklingen i våra hav, och det är nu hög tid att agera.

Inför FN:s havskonferens i Lissabon och under det internationella året för småskaligt fiske och vattenbruk (IYAFA) uppmanar Naturskyddsföreningen Sverige att återigen ta på sig ledartröjan och våga fatta de beslut som krävs för att vända utvecklingen.

Naturskyddsföreningen har 22 juni 2022 skickat ett öppet brev till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, klimat-och miljöminister Annika Strandhäll och biståndsminister Matilda Ernkrans. Vi har även överlämnat de namnunderskrifter som samlades in under kampanjen "Stoppa överfisket" – över 15 000 personer skrev under uppropet!

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll