Porlande bäckar och brusande älvar – värdet i strömmande vatten

Strömmande vatten är mer än kilowattimmar. I den här rapporten beskrivs vilka värden och nyttor i fritt strömmande vatten som är viktiga för naturen och oss människor.

Sammanfattning:

I rapporten Porlande bäckar och brusande älvar - värden och nyttor i fritt strömmande vatten finns fakta och konkreta rekommendationer om hur man ska ta hänsyn till olika värden i fritt strömmande vatten. Det handlar om såväl biologiska värden i form av ekosystem och biologisk mångfald, ekonomiska värden i form av fiskemöjligheter och turism som mer svårfångade värden som skönhetsupplevelser och naturens egenvärde.

Detta är värden och nyttor som behöver vägas in vid omprövningen av vattenkraftens miljöpåverkan. Rapporten belyser varför det är viktigt att lyfta värdena i våra älvar, åar och bäckar, i stället för att ensidigt fokusera på elförsörjning.

Rapporten är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och WWF.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll