Positionspapper: Skydd av skog i Sverige

Detta positionspapper sammanfattar Naturskyddsföreningens ståndpunkter gällande skydd av skog i Sverige.

Knappt 6 procent av den produktiva skogen i Sverige är skyddad. Föreningens ståndpunkter i detta papper fokuserar därför främst på skydd av den produktiva skogen.

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll