Regeringsuppdrag om uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt

Naturskyddsföreningens yttrande om regeringsuppdrag om uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt.

Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget om att generellt sänka skadenivån för skyddsjakt på rovdjur till en eller två angrepp. Det är inte förenligt med direktivets krav på ”allvarlig skada” för undantag från det strikta skyddet.

Naturskyddsföreningen anser emellertid att det i första hand är människans verksamhet som ska anpassas och så långt som möjligt inriktas på att förebygga angrepp och skador.

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll