Rekommendation för spridning av fröer i naturen

Naturskyddsföreningens rekommendation för insamling och spridning av fröer i naturen.

Idag tas många initiativ för att restaurera eller nyskapa blomrika miljöer, ofta med syftet att gynna våra vilda pollinatörer. Det sker ofta genom att man sår eller planterar blommor. Här är Naturskyddsföreningens rekommendationer för insamling och spridning av fröer i naturen.

I projektet Världens längsta blomsteräng förvandlar vi gång-, cykelbanor och lågtrafikerade vägar till blomrika miljöer och skapar en grön infrastruktur i landskapet.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll