Remissvar om förslag till Gröna steg för Levande skogar

Levande Skogar är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Ett av syftena med de Gröna stegen är att göra miljömålsarbetet mer konkret.

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll