Replik i DN Debatt: ”Det kemikalieberoende intensivjordbruket hotar den biologiska mångfalden”

Alla metoder som Sylwan och Bertilsson lyfter fram ingår redan i det ekologiska lantbrukets arsenal, skriver Naturskyddsföreningen, KRAV, Organic Sweden och Ekologiska lantbrukarna i en replik på DN Debatt.

Detta är en replik på Peter Sylwan och Göte Bertilssons debattartikel ”EU-satsning på ekojordbruk riskerar livsmedelstryggheten”.

Peter Sylwan och Göte Bertilsson påstår i sin debattartikel att ekomålet på 25 procent till år 2030 i EU-kommissionens förslag till ny jordbruksstrategi, ”Farm to Fork”, riskerar världens livsmedelstrygghet. Debattörerna föreslår ett alternativt koncept ”ekokonventionellt”, som kombinerar ekologiska och konventionella metoder.

Men alla de metoder som Sylwan och Bertilsson lyfter fram som ”ekokonventionella” – förutom att använda kemikalier ”som medicin” – ingår redan i det ekologiska lantbrukets arsenal. Det ekologiska konceptet behövs för att driva mot ett långsiktigt hållbart och lokalt kretsloppsbaserat lantbruk samt en matproduktion som är mindre importberoende och som förbättrar jordarnas hälsa och matproducerande förmåga.

Debattörernas tal om att bygga upp friska jordar, samtidigt som de förespråkar användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel är motsägelsefullt och inte långsiktigt hållbart.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll