Replik: Insatserna är nödvändiga

Med anledning av Peter Wennblads ledare ”Aktivister på semester styr i skogen” i Svenska Dagbladet har vår ordförande Johanna Sandahl skrivit en replik.

Peter Wennblad skriver den 4 oktober i sin ledare att ”aktivister på semester styr i skogen”.

Det finns ett stort behov av ökad kunskap om naturvärden i skogen. Kunskap om skyddade arter och känsliga miljöer är dessutom något som markägare enligt lag är skyldiga att skaffa sig inför en avverkning eller annan exploatering av naturen.

Efterlevnaden av detta kunskapskrav har dock stora brister när det gäller skogsbruksärenden, inte minst mot bakgrund av att Skogsstyrelsen har slutat att inventera och registrera skyddsvärda skogar. Den ideella naturvårdens dokumentationer har därmed blivit ännu viktigare för att kunna visa på var i skogen det finns höga naturvärden. Wennblad ondgör sig dock över att kunniga biologer inom den ideella naturvården på sin fritid bistår med att öka denna kunskap.

En bevarad biologisk mångfald är grunden för ett väl fungerande ekosystem, vilket är helt avgörande för vår överlevnad. Men för att kunna bevara den biologiska mångfalden behövs kunskap. Politiken har de senaste åren visat väldigt lite intresse för att kartlägga de viktigaste områdena i skogen, och så länge det inte tillsätts några resurser för ett sådant arbete kommer den ideella naturvårdens insatser vara helt nödvändiga.

Detta gäller inte minst för de markägare som värnar den biologiska mångfalden, men inte har kunskap eller resurser att själva identifiera de många arter som bygger våra ekosystem.

Johanna Sandahl
Ordförande Naturskyddsföreningen

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll