Så kan vi rädda världens hav

Överfiske. Ohållbara fiskemetoder. Brist på effektivt skydd. Havets utmaningar är många. Dokumentären Seaspiracy har gjort att fler uppmärksammat hoten mot haven. Vad krävs för att våra hav ska må bättre? Vad kan vi göra för att nå dit? Naturskyddsföreningen reder ut!

Känner du dig oroad över våra hav efter att ha sett Seaspiracy? Dokumentären på Netflix lyfter havets stora utmaningar och har sedan den släpptes i mars 2021 väckt starka känslor och skapat livlig debatt världen över. Naturskyddsföreningen har länge arbetat både i Sverige och globalt för att haven ska må bra och är precis som du djupt oroade över statusen för världens hav.  

Att världens hav mår bra är avgörande för planetens och människans framtid. Men tyvärr är de i dåligt skick och en stor bidragande orsak är ohållbart fiske och fiske med destruktiva fiskemetoder. Detta slog den Internationella forskningspanelen för biologisk mångfald (IPBES) fast i sin omfattande rapport 2019. Enligt forskare så är det ett 30-tal länder och EU som fattar beslut om 90 procent av den globala fiskfångsten. Det är nu dags att de visar politisk handlingskraft!

Trots att det industriella fisket utgör en bråkdel av världens fiskearbetare så står det för över hälften av all fiskefångst. Med sina stora båtar och effektiva redskap, såsom bottentrålar, konkurrerar det ut de traditionella hantverksfiskarna. Omkring 90 procent av fiskearbetarna är småskaliga och merparten bor i några av världens fattigaste länder. Fördelningen av fiskeresurser är därför kantad av djup orättvisa, och alltför ofta missgynnas redan marginaliserade lokalsamhällen – samhällen som är helt beroende av fiske och fisk för sin överlevnad. Dessa lokalsamhällen lever dessutom ofta i samklang med naturen och nyttjar resurserna mer sparsamt då de är beroende av att säkra tillgången till fisk även i framtiden.

En rad åtgärder krävs för att komma till rätta med problemen inom fisket. Budskapet i dokumentären om att helt sluta äta fisk är inte aktuellt eftersom alla inte har privilegiet att göra det valet. Däremot uppmanar vi alla som kan att minska sin konsumtion av fisk. Det handlar om att äta mer varierat, att se fisk som den lyx det faktiskt är och att välja fisk som inte fiskats med destruktiva redskap som bottentrål.

Artikeln fortsätter längre ner.

Bli medlem och stöd arbetet för friska hav och vatten

Som medlem i Naturskyddsföreningen är du med och stöder arbetet för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Naturskyddsföreningen arbetar för att:

  • kräva en tuffare miljöpolitik för hav och vatten 
  • skydda känsliga arter, kuster och havsområden 
  • ställa om till hållbart fiske med skonsamma fiskemetoder
  • stoppa övergödning av hav och vatten
  • få politiker att fatta beslut baserat på forskning.

Utöver ditt värdefulla stöd ger ett medlemskap dig vår medlemstidning Sveriges Natur, tillgång till gratis aktiviteter, rabatt på tågresor med SJ och mycket mer.

Vilka förändringar krävs för att haven ska må bättre?

Vi behöver en full övergång till ett skonsamt och rättvist fiske som bedrivs inom ekosystemens gränser. Det innebär att det storskaliga industriella fisket behöver begränsas och istället ska det fiske som sker med minst miljö och klimatpåverkan och som bidrar mest till minskad hunger och fattigdom främjas. Naturskyddsföreningen tillsammans med flera av våra globala samarbetsorganisationer har varit delaktiga i att ta fram Internationella riktlinjer för utvecklandet av ett hållbart småskaligt fiske. Riktlinjerna har antagits av 120 stater och vi arbetar aktivt för att dessa nu ska genomsyra både nationell, EU och internationell politik. Vi sitter bland annat med i EU:s rådgivande organ för fiske, där vi aktivt driver på för positiva förändringar inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Vi arbetar också för:

  • ett generellt förbud mot bottentrålning
  • ökad kontroll och övervakning av fisket
  • minskad bifångst
  • att få bort miljöskadliga fiskesubventioner

Tyvärr är fiske inte den enda orsaken till att haven mår allt sämre. Exploatering i form av infrastruktur, intensivt vattenbruk och andra näringsverksamheter påverkar känsliga kustområden. Du minns kanske vår kampanj ”Anti Scampi” där vi synliggjorde problemen med jätteräkan? Tack vare ett intensivt kampanjarbete och påtryckningar från folkrörelsen fick den stora delar av handeln och många restauranger att sluta sälja tropiska räkor. Och vårt arbete fortsätter!

Samtidigt som vi kämpar för att begränsa framfarten av exploaterande verksamhet driver vi på för ökat skydd av haven och de känsliga kustekosystemen. Idag skyddas mindre än tio procent av världens havsområden, vilket är på tok för lite. De senaste tre åren har Naturskyddsföreningen därför drivit projektet ”Skyddat hav” för att få till politiska beslut om fler och bättre förvaltade marina skyddade områden, både i Sverige och globalt. Och det går sakta men säkert framåt! Till exempel har Sveriges regering utlovat ett generellt bottentrålningsförbud i marina skyddade områden. Globalt pågår intensiva diskussioner om nya mål för att stärka och bevara den biologiska mångfalden – en process där både Naturskyddsföreningen och flera av våra samarbetsorganisationer engagerar sig.

Vi jobbar också för att minska spridningen av miljögifter och föroreningar i våra hav, och bekämpa klimatförändringar.

Vad kan vi göra för att rädda våra hav?

För att våra hav ska få en chans att återhämta sig krävs en stor portion politisk vilja samt implementering och efterlevnad av den lagstiftning som redan finns. Som en del av den globala miljörörelsen arbetar vi outtröttligt med att påverka beslutsfattare och utkräva ansvar. Det är de politiska besluten som sätter spelreglerna för både privatpersoner och företag och därigenom har det yttersta ansvaret. Vad som verkligen behövs för att rädda haven är systemförändringar – och det fort!

Med det sagt är även konsumentmakt ett viktigt verktyg. I vårt konsumentmaktsarbete ingår att:

Minskad fiskkonsumtion leder nämligen till mindre överfiske såväl som minskade miljöproblem. Och det positiva är att fiskbestånd har en fantastisk förmåga att återhämta sig, om det tillåts att göra så.  

Tillsammans sätter vi press på beslutsfattare att agera och om DU vill engagera dig för haven, bli medlem i Naturskyddsföreningen och gå med i vårt havsnätverk! Tillsammans gör vi skillnad, både i Sverige och globalt!

natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Stå upp för naturen

Vi behöver dig som vill ge naturen en röst och som vill se en miljöpolitik som tar naturkrisen på allvar. Tillsammans gör vi skillnad!

Bli medlem
Gillas av 2

Relaterat innehåll