Samarbeten med stiftelser: Upplandsstiftelsen

Under 43 år har Upplandsstiftelsen arbetat aktivt i Uppsala län med olika projekt för att främja naturvården och friluftslivet. En viktig del i stiftelsens arbete är att sprida kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter.

Sedan 2012 samarbetar Naturskyddsföreningen med Upplandsstiftelsen kring att förstärka och utveckla populationen av vitryggig hackspett i Uppsala län, särskilt vid nedre Dalälven.

Den vitryggige hackspetten är fortfarande akut hotad. Hackspettens hem, lövskogar med mycket död ved, har skövlats till förmån för mer lönsamma gran- och tallskogar. Där är det svårt för vitryggen att hitta föda och bygga bo. Bland annat genom att föda upp vitryggsungar som vi sen placerar ut i välmående lövskogar vill vi att vitryggen på sikt återigen blir ett naturligt inslag i våra skogar.

Upplandsstiftelsen ansvarar för tillsyn och utfodring av fåglarna under vintern. Stiftelsen  bygger och sätter upp de burar som använts vid utplantering av fåglar. För Naturskyddsföreningen har samarbetet kring utplanteringen av hackspettungar och den viktiga utfodringen med talg under vintern betytt att överlevnadschanserna för fåglarna ökar. Samarbetet har också har också bidragit till att sprida information om Naturskyddsföreningens räddningsprojekt för vitryggig hackspett.

Kontakt

Kristoffer Stighäll, projektledare projekt vitryggig hackspett
Telefon: 070-669 68 96
E-post: kristoffer.stighall@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!