Samrådsremiss kring beslut om licensjakt på gråsäl, knubbsäl och vikare

Naturskyddsföreningens yttrande över samrådsremiss kring beslut om licensjakt på gråsäl, knubbsäl och vikare.

  • Naturskyddsföreningen ser positivt på Naturvårdsverkets förslag om minskad licensjakt på gråsäl och den föreslagna kvoten på 500 individer inom svenskt territorium under säsongen 2024-2025.
  • Föreningen är också mycket positiva till Naturvårdsverkets förslag att helt ta bort licensjakt på knubbsäl, vilket vi menar är relevant i relation till att populationerna i Västerhavet minskat något samt den sämre reproduktionen under senare år.
  • Föreningen stödjer också förslaget att fortsatt inte tillåta licensjakt på vikare och den mycket lågt satta kvoten för skyddsjakt.
  • Föreningen efterlyser en noggrann analys av jakten, både kring dess effekter på konflikterna med fisket samt dess effekter på populationernas utveckling och status.
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll