Sluta att dansa efter skogsnäringens pipa

 Naturkrisen i världen är en ödesfråga för mänskligheten av samma dignitet som klimatkrisen. Men en förkrossande majoritet av svenska politiker verkar inte alls ha viljan att hantera naturkrisen i det svenska skogslandskapet. Nyligen fattade riksdagen beslut om skogspropositionen. Av den innehållsrika skogsutredningen blev det inte mycket kvar och Sveriges skogspolitik fortsätter därmed att vila på svajiga grunder. Det skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Aftonbladet.

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!