Slutreplik: Hur ska energi- och klimatkrisen lösas utan vindkraft?

I en slutreplik i Norrköpings Tidningar bemöter Naturskyddsföreningen argumenten från organisationen RVNO och förespråkar en utbyggnad av vindkraften.

Naturskyddsföreningen menar att en utbyggnad av vindkraften är en förutsättning för att fasa ut det fossila och möta framtidens energibehov. Därför är föreningen positivt inställd till att regeringen nu utreder hur kommunerna kan ges bättre incitament och kompensation vid vindkraftsetableringar, så att färre kommuner ska säga nej till vindkraft genom det kommunala vetot.

Organisationen RVNO är inte lika positiva till vindkraft. I en replik i Norrköpings Tidningar kritiserar de Naturskyddsföreningens argument, som föreningen nu bemöter i en slutreplik.

Läs hela slutrepliken här.

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg