Solenergi minskar energifattigdom och bidrar till ökad jämställdhet i Sydafrika 

Sydafrika är ett land med stora problem med hållbar energiförsörjning. Det är även ett väldigt ojämlikt land med stora socioekonomiska klyftor och brist på jämställdhet. Tillgången till energi är ojämlikt fördelad och en stor del av befolkningen lever i energifattigdom.

Energikrisen i Sydafrika har lett till att det statliga energibolaget Eskom genomför långa planlagda elavbrott dagligen. I november 2022 pågick dessa elavbrott i genomsnitt i 6 timmar per dygn. Elavbrotten slår hårdare mot människor som lever i fattigdom, eftersom man generellt inte har tillgång till generatorer eller off grid-lösningar och solceller, vilket resulterar i total mörkläggning av stora områden.

Energiomställning ger kvinnor nya möjligheter

– Kvinnors och flickors liv förändrades mycket i vårt samhälle när vi kunde börja använda solpaneler i stället för andra energikällor som till exempel paraffin-gas och kol. Flickor behöver inte längre använda levande ljus för att studera. Mobiltelefoner kan laddas när som helst även om det är strömavbrott på elnätet. Det är inte längre nödvändigt att samla ved för att göra upp eld för att laga mat, vilket flickor och kvinnor tidigare ansvarat för, säger aktivisten Martha Mokate i Soweto, Sydafrika.

Martha Mokate har de senaste 30 åren arbetat ideellt för att sprida kunskap om klimatförändringarna och energifrågor i området hon bor och hon är aktiv i flera av de nätverk som Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Earthlife Africa initierat.

Kvinnor viktiga i kampen för förnybar energi

Det hela började år 2000 när elbolaget Eskom införde tillfälliga elavbrott utan att förvarna befolkningen i Soweto. Detta skapade förvirring och splittring bland människor i området som saknade kunskap om energifrågor. Earthlife Africa uppmärksammade befolkningens utmaningar och började engagera aktivister på lokal nivå så att de i sin tur kunde sprida kunskap till andra människor om energifrågor och klimatförändringar.

– Vi hade ingen kunskap om energifrågor och visste inte ens var elen kom ifrån. Därför bildade vi Soweto Elkris-kommitté för att hjälpa människor att få tillgång till el.

Enligt Martha Mokate är det viktigt att kvinnor är engagerade i arbetet för förnybar energi - ett engagemang som inte hade varit möjligt när hon själv var ung:

– Det är viktigt att vi kvinnor är involverade i kampen för förnybar energi, eftersom det är vi som påverkas mest av klimatförändringarna och elkrisen. När jag var ung var utbildning inte tillgänglig för alla och kunskap undanhölls oss. Men det är bättre nuförtiden, vi får lära oss och kan sedan föra kunskapen vidare till andra.

Samarbete för omställning som gynnar alla

Som aktivist har Martha Mokate själv varit delaktig och drivit på för den förändring hon nu börjar skönja och hon ser ljust på framtiden:

– Jag var involverad i de offentliga utfrågningar som Nersa (tillsynsmyndigheten för energimarknaden i Sydafrika) kallade till när Eskom ville höja elpriserna. Jag deltog i demonstrationer mot Eskom och företag som investerade i kol för att påverka dem att satsa på förnybar energi. Vi har gjort stora framsteg och har nu själva installerat solpaneler på våra hustak. Till och med Sydafrikas president driver nu på för förnybar energi, avslutar Martha Mokate.

Runt 80% av Sydafrikas energiproduktion kommer idag från kolkraft. Naturskyddskyddsföreningens sydafrikanska samarbetsorganisationer arbetar för en omställning från fossil till förnybar energi, och för att energin ska komma alla människor till del.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll