Svenskarna vill att AP-fonderna slutar investera i fossila bolag

Svenska folket har gett en tydlig signal till AP-fonderna. Det vill inte att dess framtida pension ska investeras i kol-, olje- och gasbolag. Det visar en opinionsundersökning från Kantar Sifo.

Trots klimatkrisen investeras flera miljarder av våra svenska pensionspengar i världens största olje-, kol-, och fossilgasbolag. Mot svenskarnas vilja.

I en opinionsundersökning som Naturskyddsföreningen beställt av Kantar Sifo svarade 51 procent att de anser att AP-fonderna ska sluta investera i kol-, olje- och gasbolag. Ungefär var fjärde svarar vet inte, medan en dryg fjärdedel stödjer investeringarna.

Undersökningen visar också att två av tre (67 procent) tycker det är viktigt att deras pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart.

Bidrar till klimatutsläpp och brott mot mänskliga rättigheter

Naturskyddsföreningen tog upp problemen med AP-fondernas investeringar i fossila bolag redan för ett år sedan. Det visade sig att verksamheten i de fossila bolagen både bidrog till enorma klimatutsläpp och till brott mot mänskliga rättigheter.

Under 2020 har AP-fonderna gjort framsteg och minskat sina innehav i fossila bolag, men det återstår mycket arbete. Naturskyddsföreningens rapport ”Våra fossila pensioner” – som släpptes i början av mars 2021 – visar att fonderna fortfarande har investeringar värda 15,7 miljarder kronor i 66 av världens 200 största kol-, olje- och gasbolag.

AP-fonderna kan bli föredöme

Precis som en majoritet av svenska folket tycker Naturskyddsföreningen att AP-fonderna ska sluta investera våra pensionspengar i fossila bolag. AP-fonderna borde överge olje-, kol-, och gasbolag och i stället satsa på klimatsmarta investeringar. På det sättet kan våra statliga pensionsfonder bli ett föredöme i omställningen och visa vägen för resten av finansbranschen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo och bygger på 1 525 intervjuer bland svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under perioden 11–13 februari 2021.

Två frågor ställdes i undersökningen:

1. De statliga AP-fonderna förvaltar våra gemensamma pensionspengar. Anser du att AP-fonderna ska sluta investera i kol-, olje- och gasbolag?
Ja: 51 %
Nej: 26 %
Vet ej: 23 %
 
2. Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att dina pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart?

Mycket viktigt: 25 %
Ganska viktigt: 42 %
Ganska oviktigt: 20 %
Mycket oviktigt: 7 %
Vet ej: 6 %

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll