Sverige inleder ordförandeskap– med att bryta mot miljölagar

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Det tog knappt ett dygn innan Sverige, iklädd denna ledartröja, nu tackar för förtroendet genom att bryta mot EU:s miljölagar. Idag inleds nämligen en rekordstor ­licensjakt på varg som hotar populationens framtid. Naturskyddsföreningen är kritisk till beslutet och anser att varg­stammen är farligt nära vad den tål.

Vi är oroade. Vargstammen är i en svår situation på grund av dess isolering, utbredd illegal jakt och problem med inavel. Trots det ska nu en vargjakt genomföras den 2 januari–15 februari. Länsstyrelserna har beslutat att 75 vargar ska skjutas, vilket motsvarar över 16 procent av vargstammen.

Det innebär en rekordstor licensjakt – den största sedan vargen återinvandrade till Sverige från Finland på 80-talet.

75 vargar är mer än dubbelt så många som fälldes förra året. Att skjuta en så stor del av vargstammen kan få allvarliga konsekvenser. Vargen är rödlistad. När Artdata­banken skärpte vargens status till starkt hotad för två år sedan, var det just för att vargstammen minskat. När vargstammen är liten ökar risken för att olyckor, sjukdomar och genetiska problem sammanlagt orsakar en så kallad utdöendespiral.

Bland förra årets fällda varghannar uppvisade till exempel var fjärde kryptorkism, en typ av förändring i de reproduktiva organen där elakartade tumörer och minskad fertilitet ingår i problembilden.

Vargstammen behöver därför få växa. Vargen har redan utrotats en gång i svensk historia och det finns inget som säger att det inte kan hända igen.

Nyligen slog Europarådet fast att vargen även i framtiden ska omgärdas av ett strikt skydd. EU-parlamentet röstade i november ned två förslag om att minska skyddet för vargar i samband med voteringen om en rovdjurskritisk resolution.

Beslutet om licensjakten går tvärs emot den linjen och bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv. Det kan resultera i böter i mångmiljonklassen.

Det är inte heller särskilt klädsamt att Sverige bryter mot EU-reglerna – knappt ett dygn efter att ha tagit över ordförandeskapet från Tjeckien.

Naturskyddsföreningen anmälde Sveriges licensjakt på varg till EU-kommissionen redan 2010. Efter ett motiverat yttrande från kommissionen pausades licensjakten i två år. Sedan dess har licensjakten alltså kommit igång igen, för att nu vara uppe på rekordstora nivåer. Överträdelsen har dock legat kvar på EU-kommissionens bord i alla år och det är fortfarande högst möjligt att ärendet tas upp i EU-domstolen. Då riskerar Sverige att hamna i skamvrån för att återigen ha brutit mot sina åtaganden inom EU.

Naturskyddsföreningen har förståelse och respekt för den oro och stress som kan uppstå när varg medför skador för djurhållare och minskade jaktresultat på landsbygden. Vi anser dock att det finns andra åtgärder att ta till som inte för vargstammen närmare ruinens brant – exempelvis en varsam skyddsjakt, ökade satsningar på rovdjursavvisande stängsel och bättre ersättningar för drabbade lantbrukare.

Även andra fridlysta rovdjur hotas nu av ogenomtänkta ­politiska beslut.

Licensjakt på lodjur inleds senare i vår – en jakt som också kan ifrågasättas i allra högsta grad. Även licensjakten på lodjur har ökat de senaste åren.

En förutsättning för att Sverige ska kunna stoppa förlusten av biologisk mångfald är att våra politiker tar hand om våra hotade arter, inklusive varg. Det gör man inte genom rekordstora licensjakter.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Oscar Alarik, chefsjurist Naturskyddsföreningen

Lodjur i vinterlandskap med rött sigill

Hjälp oss bevara naturens magi

Med din julgåva bidrar du till att vi kan fortsätta stå upp för naturen – för levande skogar, kvittrande fåglar, knastrande snö och friska sjöar.

Ge en julgåva
Gillas av 9

Relaterat innehåll