Förmånstagare: Swedbank Robur Humanfond

Swedbank Robur Humanfond är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska företag som bedöms bli vinnare i ett framtida miljöanpassat kretsloppssamhälle. Bolagen ska arbeta aktivt med att integrera miljöhänsyn och mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond som fått flera utmärkelser, den har bland annat utsetts till bästa fond i kategorin etikfonder av Fondmarknaden.se. Humanfond förvaltas av Swedbank Robur och är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Två procent av fondens värde delas årligen ut till Naturskyddsföreningen och andra ideella organisationer. Så när du fondsparar i Swedbank Robur Humanfond låter du samtidigt ditt sparkapital bidra till en bättre miljö.

Tack till dig som redan sparar!

Under 2022 fick Naturskyddsföreningen ta emot 155 240 kronor. Varmt tack till dig som stöttar Naturskyddsföreningens arbete genom ditt fondsparande!

Börja spara och läs mer om ideellt fondsparande och Swedbank Robur Humanfond här: www.swedbank.se/humanfond 

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!