Sydafrikansk kamp för bättre återvinning

Återvinning är bra för miljön, bra för klimatet och bra för vår hälsa. Ändå får avfallsarbetarna i Sydafrika kämpa för bättre villkor och för klimaträttvisa. Vår samarbetsorganisation groundWork och ett gäng sydafrikanska avfallsarbetare berättar om sin tuffa vardag.

De återvinner avfall från soptipparna. Jobbet de gör är viktigt för miljön, för klimatet och för människors hälsa, men ändå uppskattas de inte. Det handlar om waste pickers - återvinnare eller avfallsarbetare - i Sydafrika. De har en tuff vardag på de informella återvinningsstationerna i anslutning till soptippar och deponier. De letar material som kan återvinnas, de sorterar, tar tillvara och säljer vidare. Utan dem skulle mängder av värdefullt material gå till spillo och sopbergen skulle vara betydligt större.  

Plast i havet 

Materialen som återvinns är framför allt plast, papp, glas, papper och byggmaterial, beroende på vad som inbringar bäst pris för tillfället. Plast är ett stort problem, det är det vanligaste förpackningsmaterialet och även om det återvinns, så görs det inte i tillräcklig omfattning. Därför hamnar fortfarande en hel del plast i floderna som leder ut till havet, där det är en fara för de djur som lever där. 

Återvinnarna har fått högre status 

Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation groundWork märkte att den återvinning som avfallsarbetarna gjorde på de informella återvinningsanläggningarna var viktig, men förbisedd. Deras status var väldigt låg. Därför har groundWork gett avfallsarbetarna stöd att organisera sig i South African Waste Pickers Assaciation, SAWPA. Sedan de grundade SAWPA för 10 år sedan har de jobbat målmedvetet för att förbättra sin arbetssituation och underlätta återvinningen vid soptipparna. Den strategin har gett resultat. 

– Vi har fått det mycket bättre sedan vi organiserade oss i SAWPA. Innan dess blev vi alltid bortjagade från soptipparna av kommunen, de ville inte ha oss där och de pratade inte ens med oss. 
Lefa Mononga, avfallsarbetare och medlem i SAWPA.
Maddi Koena, Ntombi Grangxa, Lefa Mononga och Musa Chamane.

GroundWork och SAWPA har tillsammans lyckats påverka lagar och regler kring sophantering i Sydafrika. Det har kommit riktlinjer för hur kommunerna ska samarbeta med avfallsarbetarna för att återvinna avfall. I staden Johannesburg har det blivit en skyldighet att sortera sitt avfall, precis som det är för privatpersoner i Sverige. Men lagen är ny, bara från juli i år, och ännu har inte mycket ändrats i praktiken, menar Musa Machane, som leder för groundWorks avfallskampanj. 

Sophanteringen är farlig  

Trots att sopplockarna nu blivit erkända genom sin fackliga organisation SAWPA finns det ändå många utmaningar kvar. Arbetet på soptipparna är både farligt och olönsamt. 

– Bland soporna finns både krossat glas och vassa metallföremål. Många får skärsår på fötterna när vi går omkring på soptippen, eller på händerna av att handskas med soporna. Vi har inget skydd när vi plockar bland avfallet, inte ens handskar. Vi behöver verkligen skyddsutrustning.
Ntombi Grangxa från SAWPA. 
Att sortera avfall vid källan, som i Sverige, är en bra modell, tycker både Maddi Koena och Lefa Mononga.

Avfallsarbetarna hanterar ofta material som innehåller farliga kemikalier, ibland utan att ens veta om det. Om avfallet innehåller farliga ämnen behöver återvinningen anpassas, så att farliga ämnen inte sprids okontrollerat med återvunna material. Men det finns ingen lag som tvingar tillverkare att uppge kemikalieinnehåll på produkter, och utan att känna till innehållet är det svårt att återvinna på rätt sätt.  

För en säkrare återvinning behövs lagar som får tillverkarna att tydligt redovisa vilka kemikalier deras produkter innehåller. Denna information behöver också följa med produkterna genom hela deras livscykler, alltså även i återvinningsverksamheten.  

Elskrot är också en utmaning för avfallsarbetarna. Ibland skickas datorer från rikare länder till Sydafrika som gåvor i all välmening, men det kan ställa till med problem. 

– Av datorerna som skickas är det bara några få procent som fungerar. Resten blir till elskrot, och vi inte har kapacitet av att hantera dem på ett bra sätt. 
Musa Machane

I ett land där arbetslösheten är närmare 30 procent ger sopplockandet en möjlighet till en liten inkomst. Men den är knappast tillräckligt. 

– Jag kan få ihop 2000 rand i månaden, tillräckligt för att klara mig, men inte mer. Det är inte tillräckligt för att livnära en hel familj. 
Ntombi Grangxa

Pilotprojekt lär ut återvinning i skolor 

Sju pilotprojekt på olika håll i Sydafrika har gett inspiration och visat hur ett lyckat samarbete med kommunen kan gå till. Maddi Koena, 42 år, har lärt skolelever hur de kan återvinna både i skolan och hemma. 

– Att återvinna är så viktigt. Det är viktigt för miljön, för klimatets skull, för människors hälsa. Ändå är det förbisett och alldeles för lite uppskattat. Det vill vi ändra på. 
Musa Chamane från GroundWork

Om groundWork

Naturskyddsföreningens samarbetar med den sydafrikanska miljöorganisationen GroundWork sedan 2009. Förutom avfallsfrågor, arbetar groundWork med miljö- och klimaträttvisa, kolbrytning och hantering av kvicksilver och farliga kemikalier. GroundWork stöttar avfallsarbetare i 150 städer i Sydafrika. Fördelar med återvinningen, enligt GroundWork:

  • Värdefullt material tas tillvara, vi sparar på jordens resurser och den energi som har investerats i tillverkningen och därmed minskar klimatavtrycket från nytillverkning. 
  • Mängden avfall minskar.
  • Det smutsiga läckaget från soptipparna minskar.
  • Det ger jobbtillfällen

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll