Testamentera en gåva till natur och miljö – så går det till

Allt fler väljer att via sitt testamente ge en gåva för att skydda naturen och värna om en hållbar framtid för kommande generationer. Det kan vara en viss andel, ett bestämt belopp, en egendom eller alla dina tillgångar. Men vad händer när man gått bort och skrivit in exempelvis Naturskyddsföreningen i sitt testamente?

Här svarar Jonas Romson, kvalitets- och fastighetsansvarig på Naturskyddsföreningen, på några vanliga frågor.

När någon går bort som skrivit in Naturskyddsföreningen i sitt testamente, vad händer då?

– När någon avlidit som skrivit i sitt testamente att de efterlämnar en del av eller hela sin kvarlåtenskap till Naturskyddsföreningen får vi en kallelse till bouppteckningsmöte samt förslag till bouppteckning. Vi gör aldrig bouppteckningen själva för att det inte ska betraktas som jäv. Efter bouppteckning förbereds arvskifte, exempelvis om en fastighet eller stor tillgång ska föras över till Naturskyddsföreningen. Organisationer med 90-konto (som vi har) är inte inkomstskattepliktig vilket innebär att om en fastighet eller värdepapper ska säljas förs det först över till oss, sedan säljer vi, annars försvinner en stor andel av gåvan som ska användas till ändamålet.

Vad gör Naturskyddsföreningen med de arv som kommer in?

Vi följer alltid testatorns vilja, det vill säga om det står att arvet ska gå till ett visst ändamål som faller inom vårt verksamhetsområde, så gör vi så. Typiskt är att alla tillgångar avyttras, det vill säga säljs, och att pengarna sätts in på vårt konto. Har testatorn bestämt att gåvan ska öronmärkas till ett visst ändamål, bokförs pengarna så att ändamålet tydligt framgår och att vi inte kan använda pengarna till annat.

Hur ska man formulera sitt testamente så att gåvan till Naturskyddsföreningen är tydlig?

– Var tydlig med mottagaren, är det till en organisation behöver organisationsnumret finnas med, till exempel Naturskyddsföreningen och organisationsnummer 802002-4280, och är det privatpersoner ska deras personnummer stå med. Ett gott råd om det är fler mottagare är att skriva fördelningen i procentform och vad man efterlämnar.

Varför ska man testamentera till just Naturskyddsföreningen?

– För att stödja föreningens verksamhet för en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Föreningen jobbar brett och du bidrar till ett starkare deltagande och genomslag, bland annat för frågor om en hållbar utveckling i lokala och globala utvecklingsprocesser. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Dessutom kan man känna sig trygg med att våra insamlade medel används rätt. Det kontrolleras av externa revisorer, Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige.

Vill du testamentera en gåva till Naturskyddsföreningen?

Har du också en önskan om att skriva in Naturskyddsföreningen som förmånstagare i ditt testamente? Ring eller mejla till Marie-Louise Berzén som är ansvarig för testamenten på Naturskyddsföreningen.

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 070-754 0995
E-post: Marie-Louise.Berzen@naturskyddsforeningen.se

barn,sverige,licens

Ge en gåva via testamente

Att skriva in Naturskyddsföreningen i ditt testamente är ett fint sätt att visa vad naturen betyder för dig och att du är mån om att den skyddas och bevaras.

Läs mer
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll