Så här kontrolleras att våra pengar används rätt  

Naturskyddsföreningen verkar för att insamlade medel ska användas på bästa möjliga sätt för att uppnå våra mål. Vi är öppna med hur medel används och vi granskas av flera kontrollinstanser. 

90-konto

Medlemskap i Giva Sverige

Revisorer

Kapitalplaceringar

Förebygga korruption

Alkohol och droger

Miljöpolicy

solnedgång,vatten,skärgård,vatten,klippor

Så används våra pengar

dis,dimma,vatten,träd

Härifrån kommer våra pengar