Ungdomar i Indien står upp för miljön

I den indiska delstaten Orissa har unga människor gått samman. De drömmer om ett självförsörjande liv och skyddade naturresurser. Vi stödjer urfolken i Indien och deras arbete för en ljusare framtid.  

I många länder sitter den unga generationen i kläm – fast mellan två verkligheter. På den ena sidan finns den verklighet som tillhört deras föräldrar och på den andra sidan finns deras egen verklighet som förändras i snabb takt. Det pågår en hård kamp mot företagen om naturresurserna och rätten till naturen. Kampen är svår att vinna från en position i underläge. 

I Indien är urfolksgrupperna adivasi extra utsatta då de står längst ut på samhällets rand. Det finns ett politiskt motstånd i Indien till att ge människor som är längst ner på samhällsskalan ett större aktionsutrymme. Genom att skydda de naturresurser som urfolksgrupperna varit beroende av i generationer minskar deras sårbarhet och de får en möjlighet att bygga en framtid som inger hopp. Flera ungdomsgrupper från olika byar i området har börjat engagera sig. Diskussioner om framtiden och hur de tillsammans vill engagera sig har varit några av de ingångar man haft med Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) som arbetar med de lokala organisationerna här, tack vare stöd från Naturskyddsföreningen. 

Tillsammans har ungdomarna kraft att förändra 

– Tidigare var vi inte alls organiserade, berättar Rameshwar Ram från byn Korengrenga. Han menar att det är svårt att tänka utanför bylivet men när de samlats så är det för första gången möjligt att med gemensamma krafter ta ett större grepp. 

Rameshwar Ram menar att det inte fanns någon möjlighet före ungdomsgruppen bildades att komma samman. 

– Det var sällan som killar och tjejer gjorde något gemensamt, vi höll oss mer åtskilt. I ungdomsgruppen får alla vara med från 14–15 år och tills man gifter sig, berättar han. 

Både Subodh och Rameshwar menar att organisationerna gör stor skillnad, utan dem hade dessa processer inte startat. 

För morgondagens vuxna är tankarna på att kunna vara självförsörjande och självständiga som byar väldigt viktiga, att inte vara beroende av försörjning eller stöd utifrån. 

– Vi vill kunna leva av jordbruket och genom skyddade skogsresurser ha ett bra liv. En fungerande bysamordning är ett viktigt steg på vägen, säger Rameshwar. 

Såhär långt har ungdomsgruppernas funktion huvudsakligen varit att koordinera kulturella aktiviteter som festivaler och olika högtider i byn, även ordnat lekplatser för de yngre barnen. 

De unga har varit delaktiga i det beslut som flera av de inblandade byarna tagit, nämligen att införa alkoholförbud. Tidigare var risölsdrickande vanligt bland männen, både bland unga och vuxna män, vilket resulterade i våld i hemmet och konflikter i familjerna. Alkoholen bannlystes och människor upplever en stor skillnad. I framtiden kan vi med säkerhet vänta oss en ännu starkare roll för unga människor i byarna och att de tillsammans sätter igång många olika processer inom hälsa, ekonomi, naturvård, jordbruk, skogsförvaltning och kultur. 

FAKTARUTA: VAD GÖR NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

Visste du att Naturskyddsföreningen samarbetar med miljöorganisationer runt hela världen? Människor som lever nära naturen är helt beroende av den för att överleva och de kämpar hårdare än någon annan för att bevara miljön och stoppa klimatförändringarna. Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad organisationer som stöttar urfolk och lokalsamhällen i deras kamp för markrättigheter och kontroll över naturresurser. 

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll