Vägledning för inventering och skötsel av blomrika vägkanter

Denna vägledning hjälper dig att skapa en blomrik vägkant. I vägledningen beskriver vi de steg som (oftast) krävs för att komma i gång med en anpassad vägkantsskötsel.

Det är inte nödvändigt att följa samtliga steg, anpassa i stället arbetet till den nivå som fungerar för dig. De vägkanter som rekommenderas är gång och cykelbanor samt lågtrafikerade vägar.

I projektet Världens längsta blomsteräng förvandlar vi gång-, cykelbanor och lågtrafikerade vägar till blomrika miljöer och skapar en grön infrastruktur i landskapet.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll