Det här är Världens längsta blomsteräng

Vill du göra något praktiskt som hjälper, fjärilar, bin och vackra ängsblommor? Då kan du delta i projektet Världens längsta blomsteräng. Se vår introduktion till projektet.

I projektet Världens längsta blomsteräng ska vägkanter till cykelbanor och bilvägar bli till paradis för biologisk mångfald. Tillsammans bildar Sveriges vägkanter en 600 000 kilometer lång sträcka. Målet är att minst 1 000 kilometer av dem ska bli blomrika.

Vi fokuserar på kanter längs mindre vägar som tillsammans kommer att bilda ett blomnätverk som utvecklar och bevarar den biologiska mångfalden. Vi kartlägger blomrika vägkanter, rensar bort invasiva arter, väntar med att slå vägkanterna tills efter blomning och tar bort gräsklippet efteråt. Arbetet sker i hela landet – tillsammans med privatpersoner, vägföreningar, kommuner och våra medlemmar.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll