Så kommer du igång med Världens längsta blomsteräng

Vill du få hjälp med att komma igång med din blomrika vägkant? I den här filmen berättar vi om hur du går tillväga.

Vägkanter har potential att bli nya livsmiljöer för arter som är beroende av ängsmarker. För att det ska ske behöver vägkanterna skötas på ett sätt som gör att den biologiska mångfalden gynnas. I den här filmen berättar vi om hur du kommer igång med din vägkant.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll