Våra segrar inom skog och mark

Läget för våra skogar är akut. Men kampen för skogen och dess invånare går vidare. Här är några av de saker som vi hittills uppnått tillsammans.

EU-dom skärper skyddet av arter 

Skyddet av arter vid skogsbruk behöver skärpas i Sverige. I mars 2021 kom EU-domstolen med en dom om hur förbuden mot att döda, störa eller skada vissa skyddade arter och fåglar ska tolkas. Domstolen säger att förbuden gäller även när en individ av en skyddad art störs eller skadas av en verksamhet, och inte enbart om hela populationen påverkas.  

Det är ett underkännande av den svenska tillämpningen av artskyddet och ett viktigt steg för att kunna värna den biologiska mångfalden. Domen är ett resultat av hårt arbete av bland annat Naturskyddsföreningens i Härryda som krävt att en skogsavverkning skulle anpassas efter EU:s naturvårdsdirektiv. 

Skogsstyrelsen får bakläxa för avverkningsanmälan 

Mark- och miljödomstolen ger Skogsstyrelsen bakläxa på en avverkningsanmälan från Sveaskog. 
 
Mark- och miljödomstolen i Nacka avgjorde våren 2021 ett ärende där Naturskyddsföreningen överklagat en avverkning som Sveaskog anmält i anslutning till ett Natura 2000-område i Skinnskatteberg. Domstolen ger Naturskyddsföreningen rätt och kritiserar i skarpa ordalag Skogsstyrelsen för brister i handläggningen. Ärendet återförvisas till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning. Domen visar att större hänsyn måste tas när Natura 2000-områden riskerar att påverkas av avverkning. En seger för naturen.

Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen 

I september 2018 fick vi det glädjande beskedet att inget kalkbrott tillåts i Bunge vid Ojnareskogen på Gotland. I över tio år har Naturskyddsföreningen deltagit i den juridiska processen för att rädda den fantastiska naturen och de särpräglade arterna i Bunge och Ojnareskogen. En stor seger för hela miljörörelsen. 

Projekt Pilgrimsfalk – en framgångshistoria 

Pilgrimsfalken är Naturskyddsföreningens egen symbolfågel. Den finns både i föreningens logotype och vårt miljömärke Bra Miljöval. I mitten på 70-talet höll pilgrimsfalken på att försvinna från södra Sverige. Genom Projekt Pilgrimsfalk räddades falken kvar. Nu sprider sig den snabbdykande falken i landet. 

Havsörn – en sann framgångssaga 

På 70-talet var havsörnen på väg att utrotas på grund av påverkan från miljögifter. Tack vare vårt framgångsrika arbete inom Projekt Havsörn finns det idag mer än 2 500 havsörnar vid den svenska kusten och insjöarna. 

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll