Arvode till styrelse & generalsekreterare 

Naturskyddsföreningens ordförande och riksstyrelse väljs av riksstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Riksstämman äger rum vartannat år. Naturskyddsföreningens generalsekreterare är anställd och chef för föreningens rikskansli. 

Lön och ersättning till Naturskyddsföreningens högste tjänsteman

Arvode till Naturskyddsföreningens ordförande och riksstyrelse

Förmåner för ordförande

Oavlönade, ideella arbetsinsatser i Naturskyddsföreningen