CENTRO ECOLÓGICO – Skolexempel på hur ekologi och lönsamhet hör ihop

Att ekologiskt lantbruk kan ge stora skördar och god lönsamhet visar verksamheten som Centro Ecológico bedriver i regionen Rio Grande do Sul i södra Brasilien. En verksamhet som har påverkat synen på jordbruksmetoder i hela landet.

Regionen Rio Grande do Sul är till ytan hälften så stort som Sverige. Här bor omkring elva miljoner människor. På 1980-talet blev odling i monokulturer allt vanligare i regionen och användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel ökade snabbt, något som resulterade i omfattande miljöproblem. Därför grundades Centro Ecológico – en organisation som arbetar med innovativa metoder för att utveckla ett ekologiskt lantbruk.

Bland annat arbetar Centro Ecológico med att utveckla så kallade trädjordbruk. Det innebär att olika grödor odlas tillsammans på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna (som till exempel växter som renar luft, bin som pollinerar grödor eller bakterier och maskar som gör jorden bördig).

Andra positiva effekter av trädjordbruk är tryggare försörjning eftersom riskerna sprids, något som blir allt viktigare när klimatet förändras. Centro Ecológico bidrar också till ett ökat samarbete mellan småbrukarna samt tillhandahåller utbildning i ekologiskt lantbruk och marknadsutveckling. Bland annat har organisationen varit med och startat de ständigt expanderande ”bondens marknader” i regionen.

Centro Ecológico har deltagit i både planering och genomförande av den årliga konsumentkampanjen Green Action Week som arrangeras av Naturskyddsföreningen i samarbete med Consumers International. Fokus för kampanjen är hållbar konsumtion genom “sharing community”.

Naturskyddsföreningen har samarbetat med Centro Ecológico sedan 1990-talet. Huvudkontoret ligger strax utanför Torres i regionen Rio Grande do Sul och ett regionkontor finns i Dom Pedro de Alcântara. Elva personer arbetar vid Centro Ecológico.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll