IDEC – Hur vi konsumerar är avgörande för framtiden

Förändrade konsumtionsmönster är en viktig pusselbit i det globala miljöarbetet. Men för att nå en hållbar konsumtionskultur krävs kunskap. I Brasilien sprider organisationen IDEC lättillgänglig information för att skydda naturen och värna om vår hälsa. 

Brasilien är nästan lika stort som hela Europa. Att konsumera hållbart i Brasilien kan därför få stora positiva effekter på den globala miljön. Den medlemsbaserade organisationen IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, arbetar för förändrade konsumtionsmönster genom relevant och tydlig information om varor och tjänster – och hur de påverkar vår miljö. 

Genom att på ett lättillgängligt sätt förse konsumenter med faktabaserad information vill IDEC förändra människors konsumtion och på så vis påverka företag och politiker. 

IDEC belyser hur viktigt det är med tillgång till ekologisk mat och ett starkt civilsamhälle. Genom att lobba mot politiker och beslutsfattare vill IDEC driva igenom nya lagförslag och hållbara förändringar – så att även de mest utsatta grupperna får bättre tillgång till ekologiska livsmedel. 

Varje år hanterar IDEC ungefär 20 000 klagomål från konsumenter, främst inom sjukförsäkringar, banksektorn och telekom. Nyligen lanserades också en webbplats där konsumenterna själva kan räkna ut sina koldioxidutsläpp. 

IDEC – som är en av Latinamerikas största konsumentorganisationer – grundades 1987 och samarbetet med Naturskyddsföreningen påbörjades 2014. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll