WoMin: Kvinnors organisering mot utvinningsindustrierna

Exploatering av naturresurser som gruvbrytning eller oljeutvinning påverkar både människors hälsa och deras möjligheter att försörja sig. WoMin arbetar för att kvinnor och småbrukare ska kunna stå upp mot negativa konsekvenser av utvinningsindustrier.

WoMin är ett nätverk av organisationer fokuserar på hur utvinningsindustrier påverkar småbrukare och kvinnor i 14 länder i Afrika.  

Utvinningen av naturresurser som olja, mineraler och kol påverkar småbrukares och kvinnors liv mycket. Det kan försämra deras hälsa, liv och försörjning. WoMin belyser de ekonomiska och sociala rättvisefrågor för afrikanska kvinnor som uppstår när naturresurser exploateras. 

WoMin arbetar för att stötta småbrukare och lokalsamhällen som drabbats av negativa konsekvenser av gruvindustrin. Organisationen synliggör hur miljö-, klimat- och rättvisefrågor ofta åsidosätts vid utvinning, och arbetar för att förändra det.  

WoMin verkar genom att stötta medlemsorganisationer i nätverket med granskningar av hur exploateringen av naturresurser påverkar kvinnor och småbrukare. Syftet är att öka kunskapen om de frågorna.  

Dessutom stöttar WoMin kvinnliga aktivister att organisera sig och bygga folkrörelser kring exploateringsfrågor och mänskliga rättigheter. Tillsammans med aktivister och organisationer i nätverket verkar WoMin för rättvisa och miljömässigt hållbara alternativ till nuvarande utvinningsmodeller.  

Foto: WoMin

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll