Politiker – världen brinner! Det minsta ni kan göra är att hålla vad ni lovat

Förödelsen som klimatförändringarna för med sig börjar bli allt tydligare världen över, med skogsbränder, torka, orkaner och människor på flykt. Det pågår en kamp mot klockan. Om vi ska kunna undvika verkligt katastrofala klimatförändringar så måste utsläppen minska radikalt – nu. Men trots att världen enats om att tackla klimatkrisen gemensamt så fortsätter utsläppen istället att öka.

Vår framtid hänger på att politikerna börjar lyssna på de miljontals människor som kräver handling – och att de börjar hålla vad de faktiskt redan lovat.

Löftena i Parisavtalet

I Paris 2015 enades världens länder, äntligen, om att tackla klimatkrisen gemensamt. I och med avtalet har länderna förbundit sig till att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen långt under 2 grader, med målet att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader.

Enligt Parisavtalet måste rika länder som Sverige, som redan har släppt ut mycket växthusgaser, ta täten och ställa om snabbare än det globala snittet.

Hur håller vi oss till 1,5 grader?

För att förstå vad löftena i Parisavtalet faktiskt betyder måste vi vända oss till klimatforskningen. Det insåg politikerna själva. Därför bad de FN:s klimatpanel, IPCC, att sammanställa vad som behövs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. 

Klimatpanelens slutsats är att det krävs stora och genomgripande förändringar i alla delar av samhället i en takt och omfattning som aldrig tidigare skådats. De globala utsläppen måste minst halveras till 2030 och nå nära noll senast 2050. Användningen av fossila bränslen måste därför upphöra helt. 

Med sitt godkännande av Parisavtalet är det just det här, och inget mindre, som politikerna har lovat. Uppmana politikerna att hålla sina löften!

Brutna löften riskerar allas framtid

Men löftena hålls inte. Tvärtom bryts de ständigt, som om det inte fanns någon morgondag: 

 • Även om alla länder genomför de utsläppsminskningar de hittills sagt att de ska göra, så kommer uppvärmningen bli minst 3 grader i slutet av det här århundradet. 
 • Samtidigt görs det massiva nyinvesteringar i fossila bränslen. I Norge letas det för fullt efter nya oljefyndigheter, i Kina byggs det fortfarande mängder av nya kolkraftverk och inom EU uppmanas det till storsatsningar på fossilgas.
 • Fossila bränslen subventioneras med svindlande fem tusen miljarder dollar årligen globalt, enligt internationella valutafonden, IMF. Det motsvarar ungefär 6,5% av världens samlade BNP. 
 • På grund av detta ökar de globala utsläppen fortfarande – vilket bäddar för katastrof.

Det här har svenska politiker lovat

Sverige har på hemmaplan lovat att bidra till Parisavtalets mål. Våra politiker har lovat att Sverige ska:

 • Minska utsläppen från transporter, jordbruk, bostäder och avfall med 63 procent till 2030.
 • Minska transportsektorns utsläpp med 70 procent till 2030.
 • Nå netto noll i utsläpp senast 2045.

Det här är ett steg på vägen. Men det ligger inte i linje med vad som krävs för att ett land som Sverige ska hålla sina löften i Parisavtalet. Vi är ett rikt land som redan har släppt ut mycket per person och samtidigt har goda förutsättningar att ställa om. Löftena i Parisavtalet innebär för Sveriges del snarare att vi behöver nå nära noll i utsläpp senast 2030.

Men – Sveriges utsläpp minskar inte!

Men inte heller i Sverige hålls löftena. Inte i relation till riksdagens egna klimatmål, och ännu mindre i relation till Parisavtalets mål. Just nu går inte utsläppen ner alls. 

Det klimatpolitiska rådet har i uppgift att granska hur väl politiken ligger i linje med klimatmålen. I sin första rapport i år konstaterar rådet att de svenska klimatmålen inte kommer att nås med dagens politik. 

Problemet är, enligt rådet, att det finns samhällspolitiska mål som direkt motverkar de klimatpolitiska målen. Det här visar sig tydligt i praktiken:

 • Mer fossil infrastruktur tillåts fortfarande byggas. 
 • Det planeras för fler bilar på våra vägar. 
 • Det byggs nya flygplatser och utbyggnad av Arlanda diskuteras. 
 • Fossila bränslen rabatteras med över 30 miljarder per år i klimatskadliga subventioner.
 • Investeringar utomlands, med svenska pengar eller med svenska staten som garant, går till såväl kol, olja som gas.

Något är med andra ord, helt galet. Politikerna håller inte vad det lovat. 

Kräv att partierna som styr Sverige håller sina löften

Sedan januari i år har vi en ny, unik politisk situation i Sverige. Fyra partier har ingått en överenskommelse som ska genomsyra hur Sverige styrs. Alla de fyra partierna bakom Januariavtalet – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, är med andra ord ansvariga för att Sverige uppfyller sina åtaganden under Parisavtalet. 

Tillsammans kan vi öka pressen och kräva att de fyra partierna håller vad de lovat. Det får vara nog med brutna löften. Fossilberoendet måste brytas. 

Vad måste göras?

För att göra det lättare för politikerna har vi översatt vad de faktiskt lovat i Parisavtalet. Att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad innebär för Sverige: 

 

 • En omställning till ett 100% förnybart, hållbart energisystem är nödvändig. För att hjälpa våra politiker har vi redan räknat ut hur det kan gå till.
 • Utsläppen måste ner till nära noll 2030. De fossila utsläppen måste upphöra. För att lyckas med det behövs ett förbud mot fossila bränslen.
 • Inga fler investeringar får göras i fossil infrastruktur. Då menar vi inga fler motorvägar, inga fler eller större flygplatser, inga fler eller utbyggda raffinaderier, nada. Helt enkelt ingenting som får större utsläpp som följd.
 • Inte en enda krona av skattebetalarnas pengar ska gå till att fortsätta förbränna fossila bränslen, varken direkt eller indirekt.

Låter det svårt? Kanske. Men att kräva att någon håller vad de har lovat är väl egentligen inte så mycket begärt?

Kräv att politikerna håller sina löften

Hjälp oss påverka politikerna. Ju fler vi är som kräver förändring desto större skillnad kan vi uppnå.