5 tips om nano i vardagsprodukter

Mindre slöseri med jordens resurser och effektivare behandling av cancerpatienter. Nanotekniken skvallrar om en fantastisk framtid. Men det kan finnas en baksida med adress hälsa och natur om tekniken används på fel sätt. Vi vill se bättre koll på den snabba utvecklingen och tipsar om några vanliga nanoprodukter att hålla extra koll på. 

En nanopartikel bredvid ett dammkorn är som en myra bredvid ett gigantiskt träd. Storleken på nedåt ofattbara miljondelen av en millimeter ger otroliga möjligheter. Men ställer också höga krav på att tekniken används på rätt sätt. Något vi efterlyser i vår nya rapport om det pågående nanoracet. 

Fantastiska möjligheter 

Möjligheterna med nanoteknik liknar närmast science fiction, men är högst verkliga. Inom sjukvården testas nu möjligheten att skräddarsy mediciner för att minska biverkningar, till exempel inom cellgiftsbehandling mot cancer. Med hjälp av nano skulle medicinen kunna fungera som målsökande missiler som bara angriper rätt celler i kroppen. 

Kan spara naturens resurser 

Tack vare nanopartiklarnas minimala storlek skulle också värdefulla naturresurser kunna sparas. Guld, platina, silver och andra jordartsmetaller i smarta telefoner och solceller är exempel på det.  Med nanotekniken kan solcellerna också ta hand om solens energi på ett effektivare sätt. Spännande forskning pågår också för att använda nanoteknik vid rening av luft och vatten.  

Bra och dålig nano 

Men det finns också områden där nano skulle kunna vara skadligt både för hälsan och i naturen. Trots det, läggs blygsamma forskningsresurser på att ta reda på riskerna med nano. Så länge det saknas bra modeller för att bedöma risker, kan inte heller lagstiftningen gallra ut de dåliga nanomaterialen och skydda konsumenterna.  

Giftigt silver och solsprej 

Men på teknikfronten är högsta växeln i och i butikerna blir nanomaterialen allt vanligare. Här finns anledning att se upp med en del tveksamma användningsområden. Ett exempel är solsprej. Här finns en möjlig hälsorisk om man andas in partiklarna menar EU:s vetenskapliga kommitté, som därför rekommenderar att undvika nano av typen titandioxid i solsprejer. Trots det finns just sådan nanosprej i svenska butiker. Även nanosilver som bakteriedödare är ett användningsområde med frågetecken kring. Här saknas tillräckliga studier på hur miljön påverkas. 

Expertsvar om nano 

Så hur ska man tänka då, om man hittar något med nano i butiken? Naturskyddsföreningens kemikalieexpert Andreas Prevodnik svarar så här: 

1.  Hur vet jag om en produkt innehåller nano? 

På kosmetiska produkter som smink, solkrämer och solsprejer finns krav inom EU på att förpackningen är märkt. Kolla efter ordet ”nano” inom parantes efter ingrediensnamnet i innehållsförteckningen. På övriga produkter finns inte det kravet idag, så där har man ingen chans att veta som vanlig konsument. Ett av kraven Naturskyddsföreningen ställer är att det ska märkas ut tydligt på alla slags konsumentprodukter.  

2.  Är produkter med nano farliga? 

Det går inte automatiskt att säga att allt med nano är farligt. Men man ska vara medveten om att det kan finnas risker. Idag görs inte tillräckligt bra tester och riskbedömningar. Internationellt överenskomna testmetoder saknas och därför kan man inte, via lagen, följa upp att relevanta riskbedömningar har gjorts. Därför driver vi i Naturskyddsföreningen på för att kontrollen av nanoprodukter ska skärpas upp.  

3.  Är det några produkter man ska se upp särskilt med? 

Nanomaterial verkar vara farligast att exponeras för via inandning. Solsprej med nano är ett exempel där det kan finnas en hälsorisk. Om man vill vara på säkra sidan är skugga, kläder och miljömärkt solkräm bättre sätt att skydda sig mot solen. 

4. Hur är det med nano i smink? 

Undvik nanosmink som ”dammar” i ansiktet, nära mun och näsa, till exempel puder. Av samma skäl som med solsprejerna. 

5. Vad ska jag tänka på när det gäller nano i kläder? 

Skippa plagg som ytbehandlats med nanosilver för att ge en antibakteriell effekt. I ytbehandlade plagg ligger silverpartiklarna lösa. Därför försvinner de ändå efter några tvättar och hamnar i avloppet där de kan störa reningsprocesserna i reningsverket. Dessutom finns frågetecken kring hur nanosilvret påverkar ekosystemen.  

Nano som är en del av textilmaterialet och alltså sitter fast i tyget är troligen bättre ur ett miljöperspektiv. Ett exempel på det är smuts och vattenavvisande ytor. Fråga i butiken om du är osäker! 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll