6 saker du kan göra för Östersjötumlarna

Östersjötumlaren är akut hotad. De största hoten är miljögifter, svårighet att hitta föda, undervattensbuller och risken att fastna i bifångst. Naturskyddsföreningen arbetar aktivt för ett starkare skydd. Vill du vara med? Här kommer några förslag.

Prata val  

Du kan hjälpa tumlaren på flera olika sätt. Det första och enklaste är att helt enkelt prata om våra läget för våra hav och tumlare med familj, vänner och kollegor. Prata om de värden som vilda djur och vild natur tillför. Sverige är ett rikt och modernt samhälle som har alla möjligheter att värna, vårda och bevara våra hav och marina djur.  

Maila din politiker 

Östersjötumlarens situation förtjänar att ges större uppmärksamhet i Sveriges riksdag. Maila din lokala/regionala riksdagsledamot och be dem att verka för bättre skydd av tumlare från bifångst och buller. Du kan även skriva till miljö- och klimatministern, näringsministern och försvarsministern och uppmana dem att följa vetenskapliga rekommendationer från Internationella Havsforskningsrådet om stärkt skydd och användning av pingers (en typ av ljudskrämma på fiskebåtar).  

Gå med i Havsnätverket 

Brinner du för havs- och vattenfrågor? I nätverket kan du som medlem engagera dig ännu mer för i arbetet för friskare hav och vatten. Bland annat genom kunskapsutbyte, utbildningar, gemensamma kampanjer och genom att bistå Naturskyddsföreningens rikskansli i arbetet med att föra ut miljöbudskap genom samordnade insatser i hela landet. Läs mer här.

Rapportera in observationer 

Har du sett en levande eller död tumlare i Östersjön? Hjälp forskarna att kartlägga populationen, rapportera in till Naturhistoriska riksmuseet eller SLU:s Artbanksportal.  

Skriv på vår namninsamling för att stoppa PFAS 

Miljögifterna som går under samlingsnamnet PFAS är inte bara ett hot mot Östersjötumlaren utan har påträffats i allt från människor till möss och isbjörnar i Arktis. Vissa av de skadliga kemikalierna är cancerframkallande och hormonstörande, andra påverkar reproduktionsförmågan och immunförsvaret. Förbjud vår tids PCB!  

Stöd vårt arbete för ett renare och friskare hav  

Naturskyddsföreningen arbetar med att sprida information och väcka opinion om Östersjötumlaren och andra vattenlevande djur.  Vi granskar myndigheters agerande, svarar på remisser, bidrar till rapporter och utredningar samt bedriver påverkningsarbete mot politiker och beslutsfattare. Stöd oss genom att skänka en gåva eller genom att bli medlem. Varje bidrag räknas. 

Foto: Sven Koschinski/Fjord&Belt Kerteminde DK

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll